DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/188902 str. 47     <-- 47 -->        PDF

89 —


Dražbe hrastovih stabala.


TeuieljeA-n naredbe visoke kralj, zemaljske vlade od 81. prosinca 1888. broj


46.899. odjela za unutarnje poslove, obdržavati će se dana 9. veljače 1889. u 10
satih prije podne kod podpisanoga gospodarstvenog ureda dražba putem pismenih
ponuda na 674 hrastova stabla, koja su u dospjeloj sječini Nartak —hUzn kolodvora
Kostajnica ~ pobilježena i procienjena na 1450 for. a. vr.


Obeeniti uvjeti ove dražbe jesu:


1. Dražba će ta uzsliediti samo putem pismenih ponuda.
2. Samo na poniade one će se obzir uzeti, koje budu predane do 10 satih prije
podne dana 9. veljače 1889. kod podpisatog gospodarstvenog ureda i koje budu
obskrbljene sa žaobinom od b^/^ procjenbene vriednosti.
3. Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove dražbe i prodaje
podpuno poznati, i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
4. Ponude moraju biti valjano zapečaćene i na omotu nositi napis: „Ponuda za
dražbu hrastovih stabala na dan 9. veljače 1889. odredjenu."
5. Kok za uplatu kupovine ustanovljen je na l 4 dana nakon ubavjesti dostalca
0 odobrenju prihvaćene mu ponude i prije početka izradbe dostalih hrastova,


Q, Rok za izradbu ovih hrastova i izvoz iz istih izradjene robe ustanovljen je
na dobu do konca rujna 1889.


7. Ogranke, ovršine i sve odpadke od ovih prodanih stabala mora kupac ostaviti
na licu mjesta na razpolaganje imovnoj obćini II. banskoj.
Pobližji uvjeti ove dražbe stoje svakomu na uvid za uredovnih sati kod podpisatoga
gospodarstvenog ureda i područne mu kotarske šumarije u Dubici.


Gospodarstveni ured 2. banske imovne obćine.
U Petrinji, dne 8. siečnja 1889.


Na dan 9. veljače 1889. u 12 satih prije podne obdržavati će se kod podpisane
uprave u gradskoj kući dražba samo putem pismenih ponuda na 600 komada hrastovih
stabala, koja su u šumi Kotar grada Petrinje u šumskom odjelu „Žir", okružju XIII.
i odsjeku 8. nedaleko od Siska, pobilježena i na 2470 for. procienjena. Ista stabla su
naročito vrlo sposobna za pilote.


Obćeniti uvjeti toj dražbi su:


1. Dražba će ta uzsljediti samo putem pismenih ponuda, dočim izpod prociene
se ista stabla nebudu prodala.
2. Samo na one će se ponude obzir uzeti, koje budu predane do 12 satih prije
podne dana 9. veljače 1889. kod podpisane uprave i koje budu obskrbljene sa žaobinom
oe 5^/o procjenbene vriednosti.
3. Dražbovatelji (nuđioci) imadu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove dražbe
i prodaje podpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
4. Ponude moraju biti valjano zapečaćene i na nmota nositi napis; „Ponuda za
dražbu hrastovih stabala za dan 9. veljače t. g. odredjenu."
5. Rok za uplatu kupovine ustanovljen je na 14 dana nakon ubavjesti dostalca
0 odobrenju dražbenog uspieha i prihvaćene mu ponude ter svakako prije početka
izradbe dostalih stabala.
6. Rok za izradbu stabala i za izvoz iz istih izradjene robe ustanovljuje se na
dobu do konca rujna 1889,