DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/188902 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 84


5. Hrpu „Evinbuđjak" ^ 87 hrasta, procienjeni na 3071 for. ~ dosUla


ie ista tvrdka s knosora od 5671 for. ^ .nor ^ - j


6. Hrpu „Nartak " -- 674 brasta, procienjeni na l3do tor. — uije dostao
nitko, jer ni jedna ponuda stigla nije. .. . ^OQ ^ i ^ x
7. Hrpu „Kiboštak^´ — 31 brast, procieujem na 738 tor, ~ dostala je
tvrdka Josip Costapetaria a iznosom od 1681 for. ^
8. Hrpu „Piškornjač" — 54 hrasta, procienjem na 96^ tor. — dostalajc
tvrdka Rikard Turžić iz Siska s iznosom od 1401 for.


Prema gornjim đatima, izuzev neprodanu hrpu „Nartak^ prodano je ukupuo
426 hrastova, procieiijenih na 15.675 for. -z´^ iznos od 2G.802 for, — dakle
preko prociene je đobljeno 11.127 for. ili 70-98o/^ više. V. St.


Lovstvo-


Uspjeli lova u vlastelinstvu presvjetle gospođje grofice Korman-Ehrenfels
u Valpovu tečajem god. 1888. TeSajem godine 1888. ubijeno je u šumama ovoga
vlastelinstva sliedeća množina divljadi, i to koristne-, 1 jelen, 4 srujaka, 48 zeca,
12 trčaka, 46 šumskih šljuka, 23 divje patke i 81 prepeh´ca; škodljive zvjeradi pako:
9 divjih svinja, 2 vuka, 114 lisica, 27 jazavaca, 1 vidra, 38 divjih mačaka, 46 kuna,
19 tvoraca, 58 lasica, 15 orlova, 8 jastrebaca, 498 mlšava, 167 kobaca, 40 gavrana,
1332 vrane i 528 svraka. — Ukupno 210 koristne i 2902 komada škodljive zvjeradi,
sveukupno dakle 3112 komada.


Osim toga nadjena su 2 otrovana vuka.
Za otu nstrieljenu divjac izplatilo je vlastelinntvo dotiSnikom svota od 701 for.
98 novo. H.


Osobne viestl


Imenovanje. Na predlog gospodarstvenog odbora križevačke imovne obiline
imenovani su: Ivan Beck, kotarski šumar otožke imovne obćine, definitivnim kot.
šumarom sa sjedištem u Graresnici; nadalje šumarski vježbenik Antu n Mark , privr.
šumarskim pristavom sa sjedištem u Ćaami, obadva kod prepomenute imovne obćine
sa sustavnim! berivi,


Paj a Todorovi^ , Slan našega družtva, imenovan je sekretarom kod kralj,
srpskoga ministarstva financije, a izabran je i za Člana upravnog odbora srpskog poljoprivrednoga
družtva u Beogradu,


Umro je dne 16. siecnja t. g. u Zagrebu Jovan Ču^ković, c. kv. nadšumar
u miru u visokoj starosti od 78 godina. Pokojnik rodio se u selu Ba6ugi kod Petrinje
a služio je preko 28 godina kao šumar, Waldbereiter i nadšumar u bivšoj vojnoj
Krajini kod II. banske, petrovavadinske i otočke bivše pukovnije. G-odine 1851. podje
u mir, ter je kao umirovljeni nadšumar rukovodio šum. gospodarenje ua imanju
Topolovac pokojnoga Mirka pl. Kukovima, a poslije njegove smrti nastanio se u Zagrebu,
Vriedni starina bio je čestit i štovan od svih. koji su ga pobliže poznavali. Pokoj
mu duši!


Sitnice.


Zanimiv zakup bukovog žira. Kako smo saznati mogli, rodila je bukvica
prošle godine u šumah vlastelinstva daruvarskog priliSno dobro, te je isto za iznajmljenie
žirenja zakupninu od 4000 for. tražilo. Zakupnik se i našao; ali ta svota bijaše mu
prevelika, te se nemogoše nagoditi. Usuprot tomu stavi doti(^ni trgovac vlastelinstvu
sheđecu ponudu: Neka se naime žopor svinja, kojih do 700 komada ima, prije u gona