DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

35 —


LIST^KI-


Družtvene viesti.


P. n. gg. elanovom šumarskoga družtva znanja radi. Umoljavaju ae gg.
članovi, da u slučajevih promjene obitališta, isto vazda i odmah prijav e družtve nom
u tajniku , da im se prema tome i „Šumarski list" na to mjesto novoopređieljenja
šiljati uzmogne, požto se na zakasnjele reklamacije, gledom na ograničenu nakladu lista,
nemože uzimati obzir.
Gospođa članovi pako, koji žele, da im se dostavi družtvena diploma, neka
poštanskom doznaenicom odnosnu pristojbu od 1 for. najdulje do 15. velječe t. g. ća
predsjedništvo družtva pošalju.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 1. listopada 1888. broj 35.650 ex 1888., upravljena na sve političke oblasti u
pogledu sastavljenja kaznenih prijava u svrhu izdanja kaznenih odredaba u smislu
§§ 409. —411. zakona od 6. srpnja 1888.


Po § 409.—411. zakona od 6. srpnja 1888.,* kojim se preinačuju i nadopuiljuju
neke ustanovo kaznenoga postupnika (br. 42. Sbornika zakona i naredatia od godine


* Izvadak iz zakona od 6. srpnja 1888. (Sbornik br. 42. 1888.), kojim se
preinačuju i nadopunjuju neke ustanove zakona od 17. svibnja 1875. o kaznenom postupku.
(Sbornik zakona i naredaba br. 30. god. 1875.).
§ 409.
Ako javna koja vlast ili koja od osoba, spomenutih u § 68. k. z. u koliko su
po oblasti zaprisežene, učini proti okrivljeniku na temelju vlastitoga svoga uredovnoga
opažanja prijavu, da je zakon prekršio, modi ie sudac, ako mu se uzvidi, narediti
zatvor najviše od osam dana, ili globu nnjviše od četrdeset forintih, izreći zasluženu
kazan bez predhođnoga postupka odredbom kaznenom.
Odredbom kaznenom može se podjedno izreći i gubitak predmeta, spadajućih počinitelju,
sukrivcu ili dioniku. Odi-edbu kaznenu izdati vlastan je u pravilu saiato
upravitelj kotarskoga suda, kojemu predsjednik sudbenoga stola ovu vlast pođieli.


§ 410.
U odredbi kaznenoj ima se navesti:


1. naznaka suda, koji izdaje kaznenu odredbu;
2. ime osobe ili vlasti, koja je prijavu učinila;
3. naznaka osobe, proti kojoj se izdaje kaznena odredba;
4. naznaka čina i propusta, kojim je prekršaj počinjen, uz navod mjesta, vreinena,
predmeta, i t. d., u koliko je to za jasnu oznaku učina i za odluku ob odštetnih
zahtjevih nuždno ;
5. odredba kazni uz navod ustanove kaznene, na kojoj se osniva, te u slučaju,
ako se odredjuje globa, odredba kazni slobode, koja ju imađe zamjeniti u slučaju neutjerivosti;
6. ustanovljenje iznosa odštete, u koliko takovu oštećenik zahtjeva, ter u koliko
se dužnost odštete kao što i iznos iste pouzdano prosuditi može ;
»´