DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 19 —


neka lugar nestoji prekrštenih ruku; neka sam mozga i razmišlja — ta „o
trudu žito rodi, o muci grozdovi vise" — stara je naša rečenica.
Ovo budi rečeno, da se razumijemo.


I. Kako ćeš procjeniti vriednost kolosieka (sitne šume ili sitne
gorice),´ ako još nije za sjekiru dozreo?
Lugar, koji je izpit položio, znati će jamačno, što je kolosiek ili sitna
gorica.


U kratko reći ću ja: kolosiek ili sitna gorica narasla je ponajviše iz panjeva
(hrekova, patrlja, čapura) posječene šume od listnjača, kud brojimo:
dub, bukvu, jasen, jalšu, grab i t. d. Pamti dakle, da samo listnata stabla ili
drveta tjeraju opet iz panja ili iz dna novo deblo, ako se posjeku, a ovakovo
novo stablo iz panja zove se izdanak ili pridančić.


Ovo budi na brzu ruku rečeno, buduć predmnievam, da svaki lugar zna
još i više 0 sitnoj šumi. Nu neće biti suvišno, ako mu u pamet dozovem to,
da hrastovi i briestovi tjeraju izdanke iz panjeva dosta dobro sve do 60. god.,
a grab, bukva, javor, jasen, joha i breza do 40.; jagnjed i vrba do 25. i
nerod, lieska i drugo šikarje do 20. godine.


Ako bi lugara njegov susjed ili u obće seljanin zaprosio, da mu izvidi
njegovu šumicu i da mu savjetuje, bili ju posjeko, da uzgoji nov kolosiek t. j .
novu sitnu šumu, onda neka lugar pomnjivo izvidi, koliko je drveće u toj susjednoj
šumici staro i kakovo je. Ako je susjedova šuma hrastik izpod 60 ili
bukvik, jasenik ili briezik izpod 40 god. star, onda može svomu susjedu mirne
duše savjetovati, da on svoju šumicu posječe i nov kolosiek iliti novu sitnu
šumicu zagaji i uzgoji. Razumjeva se, da u sječinu nesmije stoka ulaziti; jer
poslie nebi imali nikad pravog kolosieka, nego samo šikarje, pošto ogrižen i
obrstit izdanak neće nikad u podpuno drvo ponarasti.


A baš kolosiek ili sitna šuma najprikladnija je za našega seljaka s toga,
što ona sbog svoje kratke obhodnje 1. j. sbog kratke porabne dobe drveća
potrajno šumarenje dopušta ne samo u obsežnih, nego i u malenih šumah,
kakovih imadu obično naši seljaci, i što kolosiek ili sitna šuma nezahtieva ve-
Hku glavnicu. Osim toga neškodi sgrtanje listinca u kolosieku za stelju onako,
kako to škodi u krupnoj šumi, pa i odtud može posjednik kolosieka znatnu
korist za svoje poljodjelstvo crpsti.


Recimo, da je lugar u susjedovom kolosieku pronašao, da je drveće u
onoj dobi, u kojoj se netreba bojati, da neće ono, ako se posječe, iz panjeva
izdanke ili živice iztjerati, te je susjedu svjetovao, da on sve drveće u kolosieku
slobodno posječe.


Ali čestiti lugar neće svojim savjetom prestati, nego će svom susjedu u
svem i svačem ići na ruku, da on u kolosieku opet novu šumu uzgoji.


Moglo bi biti, da ima lugarev susjed i jedan umejak (šuma od manje
veličine) na pr. od 2—3 hektara (1 hektar = 0-575 aust. rali ili 57 ara) stare
za sjekiru dozrele šume, te mu se nadje sgoda, da ju može dobro unovčiti, jer