DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 18 ^
tehničkom drvu obilujuć, ipak što porađ stagnacije šumske trgovine, što s po


manjkanja proraetila, te ikakove željezničke sveze, prodje naći mogle nisu.


Zastupstvo imovne obćine pretresujuć u glavnoj jesenskoj skupštini proračun,
prihvatilo je povećanje lugara troškom od 1500 fr., a šumarija većim
troškom od 1200 for., uz dodatak, da se neustroje dvie pomoćne šumarije,
već gornjim troškom dodieli svakoj od sadanjih četiri šumarija uz sistemiziranog
vježbenika po jedan iskusni lugar za obavljanje pisarničkih poslova. Radi se tu
dakle glede malenkosti od 300 for. koja nije kod proračuna od 50 000 for.
ni spomena vriedna obzirom koristi, koja će se postići uredjenjem dviju pomoćnih
šumarija.


Vidi se s toga i ovdje, da zastupstvo nisu jedino razlozi štednje vodili
kod brisanja ovih dviju šumarija, već razlozi posve ini i neopravdani, pa se
s toga uprava imovne obćine podpuno nada, da će svoj opravdani predlog potvrdom
s kompetentnog mjesta samo uzhitom, te pogledom u bolju budućnost
pozdraviti moći! P—c.


Tobolac za lugare.


Piše Vatr. Rački.


Poznato nam je, da se od lugara ili od tehničke pomoćne čeljadi nezahtieva,
da je ono vještovito u znanju šumarenja onako, kako je šumar ili
upravitelj šumarstva; nu ipak ima privrem. naredba bivšeg ministarstva za
narodno gospodarstvo i rudarstvo od 16. siečnja 1850. pod slovom B d. z. 1.
svez. I. str. 643 i naredba vis. kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade od 20. rujna
1883. br. 25.336, koje propisuju, da je lugar dužan polagati izpit za da bude
namješten u lugarsku službu. Na takovom izpitu ima lugar dokazati, da ima
potrebito znanje za podredjenu upravnu službu.


Koliko znam, lugari kod imovnih obćina u bivšoj vojnoj krajini, a isto
tako i kod državne šumske uprave, te donjekle i kod urbarskih imov. obćina
u provincijalu mogu samo onda zadobiti lugarsko mjesto, ako su izpit za lugara
položili i usposobljeni.


Odtud sliedi, da u našoj zemlji imamo dobrano velik broj lugara, koji
su propisani izpit položili, te dokazali, da mogu podredjenu upravnu službu
svrstvovati.


Ako je tako, onda me nije strah, da ću promašiti svrhu, ako i za nje
priredim „tobolac", u kojemu će što šta naći, da jim bude u službi koristno.
Predmnjevam, da su si prisvojili podosta znanja, te da će me razumjeti i da
će moj tobolac marljivo čitati i proučavati. U koliko bi jim što nejasno bilo,
lahko će si pomoći tako, da se obrate na svoga šumara ili drflga, koji će jim
ono protumačiti i razčlančiti, što jim je maglovito ili nerazumljivo. Nu za to