DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 16     <-- 16 -->        PDF

^ u -^


Godišnji troškovi uprave i čuvanja po rali pokazuju se po tom kod


gjurgjevačke imovne obćine s 43 nvč., kod brodske s 58 nvfi., a kod otočke pako


s 22 novč.


Neuzev dakle ni na beriva tamošnjih činovnika i službenika obzir, nastaje


ovdje takovo nerazmjerje, koje doista u nijednoj struci, na temelju istog zakona


organiziranoj, nepostoji.


Osoblje dakle, koje je sada kod otočke imovne obćine namješteno, moglo je


udovoljiti donjekle dužnostim svojim pred 50 godina, ali sada to i uz podvo-


stručenje prama slavljenim zahtjevom u stanju nije.


Još šumskim zakonom od 7. veljače 1860. bijaše za upravu šuma bivše


otočke pukovnije normirano devet šumarija, koje su službovanje svoje vodile iz


ključivo na onih šumskih površinah, koje sada imovna obćina uživa, jer sadanje


državne šume bijahu za onda prašume, u koje osim zvieri živo biće zalazilo nije.


Diobom šuma zapao je imovnu obćinu otočku posjed, kako je već naprvo
iztaknuto, od 137.G58 rali, a kr. državnu šumsku upravu od 97 221 rali;
dakle imovnu obćinu posjed od okruglih 40.000 rali veći, tom ipak razlikom,
da je imovna obćina dobila razštrkane šume u blizini sela, što obzirom na
podmirenje pravoužitničkih potreba i nebijaše inače moguće, dočim je kr.
državna šumska uprava dobila navali manje izvržene cielovite sastojine.


Neuzimajuć u obzir mnogobrojnim osobljem ustrojeni kr. šumarski ured,
razredjen je gornji posjed na šest šumarija, kod kojih poprieko na pojedinu
okruglo 16.000 rali dolazi, dočim je broj lugara isti kao kod imovne obćine
čuvarijom od poprieko 1600 rali. Pa akoprem razmjer vrlo povoljan, to se
ipak i ista uprava preobterećenjem posla i oštećivanjera šuma tuži, gdje imade
pojedinih imovnih lugara, kojih sam broj prijavnica nadmašuje broj prijavnica
cie.le kr. državne kotarske šumarije


Iz ovo njekoliko primjera očevidno je, da uprava imovne obćine baš
s neopravdanog obzira štednje trpi i strada.
Štednja ta neopravdana je s toga, što ova prouzrokuje mnogo veće štetonosne
posljedice, koje se tako lahko u kratko vrieme izpraviti nedadu.


Gospodarstveni ured koliko je i nastojao sukcesivno tomu zlu godišnjimi
proračuni doskočiti, naišao je kod zastupstva na oprieku, jer dosta zastupstva
sastoji iz onakovog elementa, koji ide za tim, da ie osoblje umanji, a pojedincem
slobodan djelokrug, ako i nepovlaštenim načinom, u zajedničko imovno
dobro prepusti, i jer je konačno samo zastupstvo često oko devastacije šuma
imovne obćine osobno interesovano.


Ovdje s toga nepreostaje ino, već udariti drugim sigurnijim putem, te
bez oklievanja šumarije na šest povisiti, a povisiti šumarsko osoblje bar za SO´/o.


Šumaru dodieliti svakomu za obavljanje pisarničkih poslova po jednog
vježbenika, te povodom toga prenesti rukovanje šumskih prijavnica poput kr.
državne šumske uprave šumarijam, uslied koje ustanove odteretio bi se gospodarstveni
ured, koji bi onda mogao uspješnije izvanjskim službovanjem vladati.