DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 15 —


N´eće li se s toga pospješiti razširenje krasa i osigurati pučanstvu ovom
onaj mali komadić zemlje, koji će mu taj kras zasuti; moraju se ovdje odmah
poprimiti radikalna sredstva, izvršba kojih se svakim časom odvlake otegoćuje,
a trag nenaknadivih posljedica ostavlja.


Uz strogu izvršbu bar postojećeg šumskog zakona i inih propisa upravne
oblasti kako stoje učinile bi svoje; nu nije tako sa upravom imovne obćine.


Kada uprava imovne obćine i nebi bila toli komplicirana, to ipak ona na
površini od 137.658 ralih sa deset činovnika i CO lugara uspješno djelovati uz
najstrožiju izvršbu zakona mogla nebi.


Uz nadšumara i procienitelja, koji većim djelom vanjsku službu vrše, preostaju
u gospodarstvenom uredu samo tri činovnika, koji bi uz jednog dnevničara
još bili dovoljni, kada bi se posao oko šumskih prijavnica prenio poput
kr. državne šumske uprave na šumarije, a ubiranje šumskih naknadbina povjerilo
stalnom ovrhovoditelju imovne obćine.


Uz pomnožanje samo jednog zapisnika, šumarije bi mnogo brže posao oko
šumskih prijavnica obavljale, jer su u bližem doticaju oblasti, nego gospodarstveni
ured, koji u tom predmetu fungira samo kao prelazni ured.


Na cielom posjedu imovne obćine ustrojene su četiri šumarije, kojih svaka
ima upravljati 26 000 do 47.000 rali razštrkane šumske površine; dočim
odbiv kontrolne lugare, na srezkog lugara poprieko odpada 2600 ralih.


Posjed ovaj bio bi ogroman i u najboljem terainu i inih najpovoljnijih
okolnostih, a nekmo li kod prije opisatih, jer površina jedne šumarije kod
pisarničkih agenda od preko 6000 brojeva ovdje iznaša toliko, koliko u povoljnijem
terainu površina ciele imovne obćine na pr. slunjske, prve ili druge
banske.


Kako onda šumar uz toliki pisarnički posao još vanjsko službovanje na toj
ogromnoj površini obaviti može, ostavljamo prosudjivanju mjerodavnih krugova
i negovoreć o službi lugarskog osoblja.


To su jur uvidile i druge imovne obćine, pa su prama tomu osoblje svoje
okolnostim primjereno povećale, koja žrtva doista već u kratko vrieme očekivanim
plodom uroditi mora.


U tu svrhu spomenuti ćemo samo proračun gjurgjevačke imovne obćine
za godinu 1887., a brodske za godinu 1886., koje kod manje komplicirane
manipulacije i inih povoljnjih okolnostih posjeduju svaka nješto više, nego što
je tek polovica posjeda otočke imovne obćine.


U samom gospodarstvenom uredu gjurgjevačke imovne obćine imade sedam
činovnika, dočim šumarije izkazuju osam činovnika i 56 lugara. Na šumariju
odpada tu poprieko 15.400 rali, a na lugara 1375 rali.


Kod brodske imovne obćine u samom gospodarstvenom uredu sjedi deset
činovnika i pisara, dočim četiri šumarije imadu osam činovnika, četiri nadlugara
ili vježbenika šumarska, te 52 lugara. I ovdje na šumara poprieko odpada


13.500 rali, a na lugara 1423 rali.