DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— u glavnica
znatno načimlje, a jer se time i glavnica umanjuje, umanjuje se i prirast,


kojim umanjenjem glavnica postupice pada.


Sama provedba tolikih prekršaja u bilježnicu i kazneni registar kod


imovne obćine gospodarstvenog ureda iziskuje godišnje do 30.000 brojeva, a


računajuć ostalo uredovanje samo 10.000 brojeva, izkazuje se broj agenda s


40.000 godišnjih.
A da su to zaista agende, koje mnogo truda i vremena iziskuju, proizlazi
već od tuda, što imovne obćine gospodarstveni ured preko 30.000 stranaka na
samoj dužnoj šumskoj naknadi u zaostatku vodi i od godine na godinu prenaša.
Material je to toli ogroman, da treba promišljanja dok se samo predstavi, dočiiu
u naravi upravo nenadvladiv izgleda, jer su ove prostorije gospodarstvenog
ureda njime kao kakovo skladište zakrčene.


Ovo sve imade voditi pet činovnika bez ikakovog dnevničara, od kojih
pet činovnika su dvojica većim dielom vanjskom službom zabavljena.
Nemanje obterećene su i same šumarije pisarničkim poslom i negovoreć


o vanjskom kompliciranom tehničkom službovanju, gdje ppet za nadzor srezova
i čuvarskog osoblja preostaje vrlo malo, često ništa vremena.
Usuprot svemu tomu nije se sa nikoje strane upravi imovne obćine dosele
prigovor učiniti mogao, do li pomnožanju šumskih šteta, u kojem pogledu je
imovne obćine uprava svoju dužnost vazda prijavami učinila.


Dalnji koraci glede prij.vljenih prekršaja i uztuka proti tomu, stvar je
jedino eksekutive, jer se uprava imovne obćine u tom pogledu prama pučanstvu
nalazi nemoćna i svezanih rukuh.


Glede čuvara šumskih poprimila je uprava imovne obćine već od prije
najstrožije mjere, čim je postigla, da ih je odpustom i odstupom izišlo u ovo
kratko vrieme iz imovne službe 80"/oi a imovna obćina je u položaju sada
takovom, da lugara valjanog već ni dobiti nemože. Od svih tih odpuštenih
lugara samo je jedan sudbeno kažnjen, dočim su ostali odpušteni radi propusta
službene dužnosti, kojoj radi ogromnih srezova, opačine, lukavosti i osvete
pučanstva udovoljiti najboljom voljom nemogahu, jer kada se uzme, koje se
naporno službovanje i odgovornost od lugara u ovo doba traži, te kakovu
nagradu on uz najrevnije službovanje za to dobiva, pa kakovu zaštitu on
od oblastih uživa; onda je naravno, da se ljudi usuprot svestrano proglašenih
natječaja za ota mjesta neotimlju.


Kod bolje uredjenih odnošaja moralo bi se iziskivati, da i lugarsko osoblje,
stupajuć u službu, bude donjekle upućeno, u koju svrhu poprimili bi činovnici
imovne obćine bezplatno podučavanje takovih kandidata kroz zimsko doba, kada
bi se tečaj takav u Otočcu otvorio i kada bi u obće za taj tečaj zauzetih
kandidata bilo.


Iz ovog svega dade se zaključiti, da je samo požrtvovnošću uprave imovne
obćine do sada mnogo učinjeuo, koja požrtvovnost napokon malaksati Jiiora,
kada se promotri, kojim načinom narod požrtvovnost ovu odvraća i koliko su
do sada eksekutivne upravne oblasti u prilog imovne obćine uradile.