DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 12 —


njihovoj i nadalje bezplatuo potrajno namirivati, već i troškove uzdržavanja
imovne občine bez žrtve pravoužitnika podmirivati mogla bude.


Takovo uredjenje primilo´ je i cielokupno zastupstvo imovne obćine malom
primjetbom, a visoka kr. zem. vlada u cielosti potvi´dila; pak je s toga bilo
opravdane nade, da će se imovna obćina mirno uz podporu oblastih i štovanje
zakona od strane naroda dalje razvijati.


Žalibože nada ta neobistini se na dugo, jer se tomu sustavu i uredjenju
već prve godine (I880.) oprieše narod, a i same njeke oblasti.


Od to doba postalo je upravo abnormalno stanje, jer se sječe bez ikakovog
reda i dozvole svigdje, samo ne ondje, gdje se drvo odkazuje. Sječe se izvan
redovitih sjekova, sječe se bezpovlastno za kućnu, a i trgovačku porabu; sječe
se napokon mnogo bez ikakove koristi jedino uslied upute i osvete na vrhuncu
svome cvatuće denuncijacije bezznačajnih individua.


Odmjerenom kompetencijom, koja, kako je jur naprvo spomenuto, prama
samim slavonskim imovnim obćinam dvostruku množinu iznaša, mogao bi pravoužitnik
ovdje, okaniv se razsulosti drva na dozvoljeno sabiranje ležike, te bolje
zadružno gospodarstvo podpuno izlaziti; a imovne obćine drvni prihod bio bi
potrajno osiguran. Nu tomu opet nije tako, jer se uz sve do sada poprimljene
mjere ležikom poslužuje jedva mali postotak pravoužitnika, koji bi mogao kazati,
da si je još za povoljnog vremena ležiku sakupio u ili izvan šume, te koji se
nezanaša na drvo nepovlaštenim načinom pribavljeno.


Ležika medjutim ostaje i gnjije u šumi, a namješta se haračenjem najbližih
mladih sastojina.


U ovu rak - ranu posve raztrovanih zadruga dolazi još ta, da se članovi
zadruge ciepnju bez ikakovog obzira na pravoužitnički katastar. Mala oprieka
medju članovi zadruga vodi odmah do toga, da se iste, ako su inače po zakonu
i razdieljene, ciepaju potajno do be?krajnosti, makar bio posjed i izpod najmanje
izmjere. Time nastaju nove sgrade, nova ložišta, koji svi gradjii i ogriev prama
postojećem zakonu i sustavu nepovlastno iz imovne šume vuku.


Ovakovi članovi posliednji su udarac po imovnu obćinu, jer oni od kompetencije
odmjerene po zakonu neuživaju služnosti, već bi se po pravu smatrati
mogli kao nepravoužitnici.


Taj postupak diobni prakticira se medjutim ad intinitum, a da za njeg
često ni sam obćinski ured ili njegov stariešina nezna. Ovaj dio može se kazati
nepravoužitnika razgranio se je u bivšem otočkom okružju već tako daleko, da
on crpi iz imovne šume istu množinu šumskih dohodaka, koju crpe zakonito
zašumljeni pravoužitnici.


Kada se k tomu uzme još od stoljeća običajno kresanje stabala za hranu
blaga i nastor, kao što i ine proizvode, koji nisu neobhodno potrebiti i negovoreć
ob oštećivanju šuma u svrhe trgovačke i 0, čestih šumskih požarih;
onda strukovnjak odnošaji timi svimi upoznat, mirnom dušom vrieme opredielili
može, kada će ovdje nastati oni odnošaji, koji se već dugo na primorskom
krasu vide.