DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 1     <-- 1 -->        PDF

V


Br. 1. u ZAGREBU, 1. sieenja 1889. God. XIII.


"CnDa-Viest i pozi-v_


u smislu § 7. slovo b) naših đružtvenih pravila, odobrenih po
visokoj kr. zemaljskoj vladi, ima se članarina u prvom četvrtu svake
godine uplatiti. Umoljavaju se dakle p. n. gg. članovi, da izvole
svoju članarinu za tekuću godinu iznosom od pet for. a. vr., u
koliko to vec učinili nisu,podpisanomupređsjedničtvu poštansko m
naputnico m tim sigurnije doznačiti, što u protivnom slučaju
ni ovo predsjedničtvo svojim dužnostim udovoljiti nebi moglo.


^" -:^^g prištednje na poštarini biti će za pomodno lugarsko


r´´*^ ´*´ -j, liao članove drugoga razreda, koje u smislu § 8. đružtvenih
,-^ila samo dva for. godišnje članarine plaća, najshodnije, ako
´čni šumarski ured ili pako šumarija sve prinose ubere, te iste


asnije do 31. ožujka t. g. s odnosnim izkazom članova
edničtvu blagohotno pripošalje. — Istim putem dostavljati će
´e godine sbog točnije kontrole i reklamacija naš družtveni


Šumarsk i list " za cielo pomoćno lugarsko osoblje.


novo pristupivši članovi prvoga ili drugoga razreda plaćaju
1 § 7. točka c) i § 8. đružtvenih pravila pristupninu od
for. a. vr, na što molimo kod odašiljanja novaca podjedno
eti.
D želi družtvenu diplomu dobiti, ima za istu platiti jeda n


>ez poštarine.


i´-eb, 1. siečnja 1889.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


CP


1


\