DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 92     <-- 92 -->        PDF

— 464 —


si je ministarstvo aa poljodjelstvo zakonskim <51ankom XXX. od god. 1873. nad državnim
i obt5inam bivše granice pripadšim 704.000 rali §npaa vrhovni nadzor pridržalo.


Poslove u ministarstvu rukovodi zemaljski nadšumarnik sa tri šumarska savjetnika
kao predstojnika!! trijuh odiela. Lokalno političko pravo uredbe, proiztičuće iz državnog
nadzora šnma, vrši se u Ugarskoj i Hrvatskoj putem jurisdikcija respektive upravnili
odbora, kojim je u Ugarskoj kao savjetuju(5i član šumarski nadzornik ujedno zastupnik
ministarstva dodieijen s pi*avom, da stvorene zaključke eventualno sistira ter u obce u
smislu zakona samostalne odredbe čini. U Hrvatskoj vrše to kod svake županije po
banu imenovani nadšumari.


Lokalnu gospodarsku upravu Šuma državnog erara rukovode pet šumarskik
ravnateljstva, 5 nadšumarskib i 8 Šum. ureda; za izvršbu mjestnih poslova razpolaže
ezecutiva sa 176 šum, upraviteljstva (Forsverwaltung), kojim je bud nadšiimar bud
Šumar na Čelu.


Šumarom ili višim šumarskim činovnikom u državnoj šumarskoj službi ili kod
posjednika, oznaČenib u §17 . Šum. zakona (imajućih. samo pravo uživanja šuma), može
postati samo onaj, koji zakonom propisano osposobljenje posjeduje, t. j . izpit zrelosti na
srednjih škola, stavničku akademiju ili njoj ravni ini zavod inozemstva, položiv izpit iz
svih predmeta propisanih za redovitog slušatelja stavničke Šum. akademije, dvogodišnju
praksu ter državni izpit u Budapeštl^ a za Hrvatsku u Zagrebu.


Stavničku Šumarsku akademiju utemeljenu god. 1807, pohadjalo je do 1886./87.
4555 slušatelja, Vrieme naukovanja traje tri godine. Za izobrazbu pomoćnog tehničkog
osoblja obstoje tri lugarnice i to u Lipto-Ujvaru, Kiralyhalma i Vadasšerdo, sa ukupno
108 djaka.


U interesu ugarskog šumai´stva, hje dne 9. prosinca god. 1866. ne samo bez
svakog fonda^ dapače uz dug ustrojeno aem. Šum. družtvo, koje se jur od više godina
tako razvilo, da u Europi težko čvršća Šum. zajednica obstoji, posjedujuč vlastitu
družtvenu zgradu a osim toga 250.000 for. kapitala. I u Hrvatskoj Slavoniji postoji
Šumarsko đružtvo, koje hvalevriednom djelatnošću napreduje.


Glede daljnjeg i obširnijeg opisa ugarskih šuma i Šumarstva, upućuje pisac Čitatelja
na dielo: „Die Wirthschaffeliche und commercielle Beschreibung der Walder des
ungarischen Staates" završujuć svoju razpravicu riečmi Cicerona: „Silvae ornamentum
pacis, munimentum belli." (Šuma je u miru ures, u ratu tvrdja)," D, Trotzei".


Osobne viesti.


Imenovanje, Preuzv, gosp. Ban imenovao je kot. Šumara petrovaradinske imovne
obćine Teodor a Baaar u nađŠumarom i upraviteljem gospodarstv. ureda I. banske
imovne obćJne u Grlini sa sustavnlmi berivi.


U izpitno povjerenstvo za lugarsko i pomoćno-tehničko osoblje za obscg kr. županijske
oblasti Ogulin imenovani su i to: Za predsjednika kr. žup. šumar, izvjestitelj
Marino pL Bona, a za zamjenika nađšumar ogulinske imovne obćine Mijo Z ob
u nd j ia.


Za izpitne povjerenike kr. Šumar Iva n Jerbi ć i šum. taksator ogul. imovn.


ob-ćine Slavolju b Kozjak ; za zamjenike kralj, šumar AlbertEosmanit h i
šumar ogul. imovne obćine Slavolju b Brosig ,
Sitnice.


Sjeverna Jupatka u Hrvatskoj. Gosp. Milutin Barač, ravnatelj tvornice na
Riecij poslao je na dar nar, zooložkomu muzeju primjerak sjeverne jupatke, koju je
tamo ubio 10, kolovoza t, g,´ B do 4 morske milje daleko od luke za pretrolej.
Jupatka to jest Fratercul a arctic a arnitologa veoma je obična ptica ledenoga