DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 9     <-- 9 -->        PDF

381


7 zacastnih članova. prema lanjskih 7 dakle ni više ni manje
33 utemeljiteljna člana n j i 31 „ više za 229
podupirajućih članova n n 30 „ manje za 1
224 prava elana I. razreda 5) yi 230 n Tj -n ^
418 „ „ 11. „ » )) 418 „ ni više ni manje


ili uk. 711 članova ili prema lanjskim 716 ukupno za 5 manje


Pri tome valja ipak spomenuti, da je međju lanjskimi članovi bilo izkazano
i više njih takovih, koji ili nikada ili već kroz više godina u obće u nikojem
pogledu svoje članske dužnosti vršili nisu, dakle se u istinu nebi bili ni
imali međju družtvene članove brojiti, kao i to, da su nam za posliednjih godina
umrla 4 začastna člana, naime J. Kargl, A. Seckendorf, P. Grosbauer i M. R.
Pressler.


Prispodobimo h pako razvitak družtva za posliednjih šest godina, to
vidimo, da je bilo godine 1883. ukupno 334 člana


-
, 1884. „ 430 „
„ 1885. „ 519 „
^ 1886. „ ´ 623 ,„
„ 1887. „ 716 „ .
„ 1888. „ 711 „ kojim valja i ove godine
pribrojiti jošte i 25 predbrojnika na družtveni organ.


Kako je već napred spomenuto^ vodio je ove godine uredničtvo j,Šumarskoga
lista" član odbora p. n. kr. šumarski nadzornik Mijo Vrbanić. Obseg lista
kao i naklada ostali su isti kao što lanjske godine, naime 830 eksemplara.


, Visoka kr. zemaljska vlada obnašla je, uvaženjem djelatnosti i važnosti
ovoga našega družtva po našu domovinu i narodno-gospodarstveni joj razvoj,
istomu i ove godine iz zemaljskih srodstva dopitati podporu u iznosu od 400 for.
Na kojoj joj pođpori budi ovime izrečena naša najsmernija zahvala.


Po dosađanjem običaju imade se sada slavnoj skupštini predložiti, po
predsjedničtvu sastavljeni zaključni račun o blagajničkom rukovanju našega
družtva za upravne godine 1887. — Predlažuć predsjedničtvo upitni račun
glavnoj skupštini na uvid i odobrenje, spominje već sada, da je i godine
1887. nakon odbitka svijuh izdataka^ prigodom zaključka istih računa, na dne


24. veljače t g. ostao saldo od 198 for. 85 noYc.^ od koje SYote bje uloženo
u smislu § 27. družtvenih pravila 49 foi\ 85 novč., u družtvenu pripomoćnu
zakladu, a ostatak od 149 for. pako uložen je k utemeijiteljnoj glavnici družtva,
dočim će se ostale još tražbine od god. 1887. natrag, u koliko su utjerive, u
prihodu od ove godine izkazati.
Uz zaključni račun ža godinu 1887. predlaže se slavnoj skupštini takodjer
i proračun za godinu 1889. na blagovoljni pretres time, da se je odbor kod
ustanovljenja istoga držao u glavnome načela, sadržanih u proračunu g. 1888


Ovaj proračun pokazuje u svojoj cielosti prihod sa okruglo 3100 for, a
isto toliku i redovitu potrebu, pa je ovdje uračunano u prihod takodjer i za


g. 1889. običajna podpora visoke kr. zemalj. vlade u iznosu 400 do for.