DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 88     <-- 88 -->        PDF

460


Obrazac 1.1. k S-a
!2kaz c odredjenih i izvedenih šumsko-gojltbenih radnjah u području kot.
šumarije tečajem


1 1 0


g !


s


1—i


Imovne ouOine ce


^
o


M »r-t 05


0


a ^ 0 1 Opazka


´o^ cž


1—a
B-1 naziT 0


o S 1
M


eS ´i


´ci* 0


r-l


O


0Q


i


Obrazac 12. k §-u 7.
Izkaz u godini 18 u obćinskih šumah područja kotara ovlaštenikom
doznačenih drva i inih užitaka.


1


o
rt ^


Doznačeno je ovlaštenikoHi


rt-.


^ o
Opazka.


imovne 11 gradj. goriva kolja ili S


i


r-( o g
obćiiie šurai drva m^ drva m^ letva kom. o fl i -2 2


-r-( >0


j ^ ^


1


-


Obrazac 13. k §-11 7,
Pregled prihoda i razhoda šumsko-lmovnih obćina kotara tečajem
godine 18
: ^-—


! Imala je tečajem godine 188.. ..


Prihod. Kazliod.
Imovna 11 .§ rt ^ rt Opazka.
obćina rt Cl.


43´S-rt ^
rt -1.^


1


rt ^ r-l 0


´ 0 B


B rt 0


^ s 2
tg


^ rt


0


Sa drvarskog tržišta.


Bražbena prodaja stabala iz šuma krajiške investicionalne zaklade obđržavati
6e se dne 16. listopada t. g, po povjerenstvu u Zagrebu za krajišku
investicionalnu zakladu postavljenom. Ha prodaju dođju u sumarljab Županje,
Vrba nje, Nemce, Morović i Jaminau svemn 1800 rali Šume, a dotična
drvna gromada iznaša 54.937 hrastovih, 9286 jasenovihj 13.496 brestovih i 6265
bukovih i inih stiabalaj iprocienjenih na 226,709 m^ hrastovine za. gradju i ino tvorivo^