DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 82     <-- 82 -->        PDF

- 454 —
Zaštita tla proti vjetru osobito je važan moment kod progalnog gospodarenja.
U tom pogledu djeluje osobito koristilo sitnogorica, te ju mnogi preporučuju,
premda ima i neprijatelja. Borgareve tvrdi, da isUi snizuje prirast
nađrastlog drvlja, odu^imajuć istomu potrebitu hranu.


Za Borggrevovu tvrdnju govore istraživanja šumarskog savjetnika ZetscLie-a
i nadšumara Osvvalda Grunerta: i Konig se trudio, da dokaže istinitost Borggrevovih
tvrdnja.


Od lanogib istraživanja, koja govore proti Borggrevu, navodi Wagener
obširnije samo ono od nadšujnara Frombling-a.
Uzgoj lijesa progalnim gospodarenjeiii vrlo je tegotan, ono se odaljuje sve
više od porastlinskog gospodarenja a približuje k´ onome pojedinog drveta.


Progaia u 50—80 godini kao i opetovanje iste u dobi, gdje drveće najsigurnije
sjeme nosi, jest kažiprst za prirodno pomladjivanje takovih porastlina,
koju Iloinburg, Nev, Kraft, Burckhardt i drugi toplo preporučuju. Wagener
je pako veliki prijatelj Sžlda. Ovaj naginje dakle više čistosjeku dočim su prvi
pristalice postepene sječe,


Progalno gospodarenje nemože se na svaku vrst drveća uporabiti, ili bolje
rekuć, svako drvo nemože ma koju ulogu kod istoga da vrši.
Vjetrolomu izvrgnuto drveće, kao sto je omorika, odgaja se sigurnije u
jednodobnoj visokoj šumi,


Pošto se progalnim gospodarenjem može obbodnja sni:;^iti bez uštrba m
kakvoću lijesa, to bi isto imalo biti osobito sposobno za male šumoposjednike
na mjesto srednje šume.


Na pitanje: što je novije šumarstvo vodilo k progalnom gospodarenju,
odgovara Wagener ovako:


To, što su uveđenjem čiste jednodobne visoke šume mnoge pogrieške počinjene.
Pa da se to nemora otvoreno priznati, izumljena je forma progalnog
gospodarenja, koja opet postepeno k mješevitoj šumi vodi, koja može potrebe u
svako doba da namiri, koja šumu najbolje konservira, istu raznim opasnostima
najmanje izvrgava, te koja — predpostaviv postepenu sječnju sa prirodnim
pomladjivanjem — svakoj vrsti drveta s\^^etlo i hlad, zaštitu i obranu prama
potrebi dati, i tako se pogalnim prirastom najpodpunije koristiti može.


Padežanin.