DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 452 —


i potrajnije postizava se to postepenim projjtiiloni, nego ]i kad se sastojiiia na
jedanput of-,vori.


Pisac navadja riječi Th. Hartiga i Nordlingera kao i istraživanja Michaelis-ova,
koja podkrepljuju povišenje prirasta, no glede pravoga uzroka toga pojava
ra^JIaze se mnijenja.


Do nedavno uzimalo se je obćenito, da visinorast usljed progale 0}>ada.
No danas nijecu nekoji zastupnici prfi*;aliH)g gospodarenja tu čjnjeaicu, Ivao


n.
pr. Wangener, jer se ne slaže sa ujihovimi teorijama.
Glede oblika primjetiti je, da drvo izvan sklopa stavljeno gubi svoj oblik
paraboloidifinog, a prima sve više oblik običnog čuna.
Dočim Th. Hartig povit^enje prirasta samo kroz 4 do 5 godina uzima,
drži Nordlinger vrijeme, kroz koje prirast raste, ovisnini od trajanja progale;
kao što je iskustvo pokazalo, ima Nordlinger pravo.


Prirast raste do nekog maximuma, a onda opel-, postepeno opada. Da se
upliv progale na povišenje prirasta točno ustanovi, nu/dno je ponajprije da se
stepen same progale označi, što do danas nije pošlo za rukom.


Pošto širina godova, a prama tome i debljina sa visinom mno^´o brže
opada u progali nego u sklopu, to nije mogućnost isključena, da se u progali
manje gradjevnog drveta proizvodi, nego li u sklopu.


U sklopa slažu se godovi više koncentrično oko srči nego li u progali,
a za takovo drvo postižu se i veće cijene, nego li kod excentrično ođstrastlog.


Koliko je to svojstvo važno, dokazuje sliedeći stavak iz „Zeitschrift fflr
Forst- und Jagdwesen/ Drvotržci traže stabla punodrvna,"^ sa sitnimi godovi
i čista od ogranaka, — samo za takovi lijes pripravni su oni visoke cijene
platiti/


Po gore rečenom moglo bi se uzeti, da u progali odrastlo drvo kao lijes
manje se traži odnosno jeftinije plaća, nego li ono u sklopu proizvedeno.
Odkako je manje više uvedeno uredjeno šumarstvo, nalazimo ođ.redbe
glede progale prvi put u šumarskoj uredbi markgrofovije branderburške od


g. 1531., no Fischbach tvrdi, da prvenstvo u tom predmetu pripada "VVnrttemberškoj
a ne Brandenburg~u.
Gospodarstvena vrijednost prirastnog povišenja usljed progale, proredbc,
i t d. upoznata je u njemačkoj državi početkom W L stoljeća.
Tek E. Fr. Hartig i Tlundeshagen uveli su progalno gospodarenje. Za
njima se poveo v. Seebach, Burckhardt, Scliott v. Schottenstein, a u novije
vrijeme Wagener i drugi.


Progalom dobivamo predužitke, koji one običnog proredjivanja nadmašnju,
povisuje se prirast u sastojini preostalog drveta, a tim načinom odgaja, se više
i boljeg lijesa, nego sto bi to u sklopu moguće bilo.


IT isarodu iioGiijc Rc „pnnodrvno´^ no^o nan ruirod kjr/o. j,pn^brc!io" (voHhoklg).
ITrednU^tvo.