DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 380 —


Časopisa dobiva tlri^žtvo što predbrojenih, što u zamjenu:


.Gospodarski list i seljak, Težak, Obćinar, Gospodarski poučnik, Viestnik
2a gospodarstvo i šumarstvo, Viestnik hrvat, arheologicnog đružtva, Obiior,
Narodne Novine, Viestnik đružtva inžinira i arhitekta, Mjesečnik pravničkoga
družtva u Zagrebu, Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga đružtva, Agramer Tagblatt,
Oesterreichische ForstzKtung, Tharander forstlihes Jahrbuch, Zentralblatt


f. d. g. Forstwesen, Mitheilungen des Krainisch-Kusfcenlandischen Forstvereines,
Haj, Oesterreicbiscli Ungarisches Handelsblatt f. Walder:5eugnisse, Erdeszeti
lapok, Vereioschrift des bilmisdien Forstvereines, Forsthche Zeitschrift, Forstliches
Zentralblatt, Fricks Rundschau, Sjlvan, Lesnoj journal, Allgemeine Forstund
Jagdzeitung i L´Echo Forestier."
Od darova pako, učinjenih tečajem minule godine u korist družtvene
knjižnice, istaknuti nam je navlastito, đa je državni nadšumar G. Hell družtvu
poklonio osim njekoliko djela jošte i po više svezaka raznih šumarskih časopisa,
a kr. šum. nadzornik M. Vrbanič „Šumarski koledar za g. 1888/´


Predbrojnina 2a časopise stojaše o. g. 39 for.64 BOVČ.
Što se osobnih promjena u družtvu tiče, to su tečajem ove godine u
družtvo pristupili kao utemeljitelji veletržac Felix Neuberger i sin iz Jasenaka
a u najnovije vrieme i tvorničar A. Čerjch iz Mitrovice i to sve uzprkos toga^
da se je predsjedničtvo družtva i ove godine opet obratilo na naše velikaše,
veleposjednike i šumske veletržce, da pristupe družtvu kao utemeljitelji.
Novih članova L razreda pristupilo je tečajem g. 1888. ukupno 16, a


II. razreda njih 58.
Ovdje nam je podjedno žalostna dužnost, đa spomenemo imena onih
vrieđnih drugova i sučlanova družtva, koje nam tečajem ove godine nemila
sudbina smrti ugrabi, a ti jesu: šumarnik vlastehnstva Čabarskoga Ante Brosig,
nadšumar II banske Jmovne obćine u Petrinji Gustav Pausa, protustavnik iste
imovne obćine Ante Ćelija, šumar vlastelinstva djakovačkoga Stjepan Marinović,
kr. državni srbski šumar Aleksa Jakšic, te vlastelinski šumarski pristav u Čabru
Josip Jelene. — Slava im!


U interesu đružtva bio je nadalje upravni odbor prisiljen, đa u svojoj
na dne 13. prosinca prošle godine obdržavanoj redovitoj odborskoj sjednici briše
one članove, koji uzprkos svijuh opomena i poziva, ipak nehtjeđoše zadovoljiti
svojim članskim dužnostim, iz liste družtvenih članova. Takovih bilo je žali
bože ove godine ukupno 10 njih. Tom prilikom brisao je odbor podjedno one
đubiozne tražbine družtva, o kojih je jur u prošlogodišnjem izvještaju bilo
spomenuto, da su neutjerive.


Odbiv sve koncem prošle, kao i tečajem ove godine, izstupivše i umrvše,
kao i na oovo družtvu pristupivše članove, to družtvo naše današnjim danom
broji;