DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 461 —


Ove pliesni živu ponajprvo u medjuprostorih tla, onda se približe kolju
spuštaju svoje korenje ili Tnyćelija u nutrašnjost drva, te ga tako desorganiziraju,
a drvo pocrne usljed toga gajiti i trunuti. Zatim ako ostanu uvjek tako
povoljni uslovi, prodiru te spore sve dublje i dublje u bjeliku tako, da drvo
izčezava u obliku praha i gnjileža, prema tomu kako motrimo po suhom ili
mokrom vremenu.


Isti taj proces stvara se i na suhom paložaju,´sanio stoje puno polaganiji,
jer mvcelum ne može da prodire niti da živi u jaklenom drvu. Tako se često
uzdržaje kestenovo kolje i kašnje više godina svojim jaklenim drvom, dočiiii
je bjelika već odavna izgrižena. Što se tiče borovog kolja, to se ono dulje
uzdržaje samo radi svoje smolovitosti, ako je u obče dobre kakvoće.


Ako napojimo kolje plavom galicom, ne opažamo više ovih pojava, koje
smo sad opisali, već je čvrstoća drva veća postala, te je i to već zaprieka
napadanju pliesni. Nu kada je spomenuta galica incrustirana a raljđa i u kemičko
organičkom savezu sa drvom, tad nemogu napomenuti organizmi na drvu niti
živjeti niti unutra prodirati. Istom tekom više godina, kad vlaga poeme izvlačiti
plavu galicu, počme opet gore opisani proces na novo.


Samo se kaže, da se ovim strojem mogu napajati i drugi predmeti ođ
drva, ako nisu velikih dimenzija, a priobćismo ovu razpravicu lih radi teoretiene
vriednosti, jer proteći će vremena^ dok se u nas na što takova pomisli.


Der Lichtungshieb und dessen Einfluss auf Pflege und
Verjungung der Bestande von K. L Waiiger.


Pod ovim naslovom izašla je nedavno brošura, koja se pitanjem progalne
sječe bavi, pa pošto je ovo pitanje u najnovije vrijeme nešto živahnije pokrenuto,
neće biti suvišno, ako se ovdje u kratkim crtama na glavni sadržaj te razprave
osvrnemo.


Svrha progale jest, da se drveću sklopljene porastline više svjetla ])rivede,
nego što ga je prije toga imalo, a to se postizava odstranjenjem još žizućih, i
za assimilaciju sposobnih drveta.


Progalni prirast jest razlika izmedju prirasta, što ga je cijela porastlina
kao i pojedino drvo prije progale imala, i onoga posije progale. Isti može biti
z n "\


(^´ "" ~^ZI^ ) ^ ^^^^^ ^^ ^
broj drveća u sastojim, x broj drveća progalom odstranjenog, z popriječni prirast
pojedinog drveta prije, a z´ popriječni prirast pojedinog drveta i)osije
progale.


Glede upliva progale na daljai razvoj drveća koiistatuje Wanger činjenicu,


da progala prirast odraslog drveća u sklopljenoj porastiini povisuje. a sigurnije