DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 449 —


Komad od sedara metara dužino i o-Oi mt. promjera absorbira nešto
malo viAe od litre ra^^topine, sl.o nni po nrztopuu prvog .stupnja do 20 o^ama
plave galice ili od prilike nešto preko 20 kilograma za hiljadu komada kolaca.


Staklena ciev providjena sa stupnjevi i zaronjena u razt.opinu koilo\´a.
pokazuje nam gustoću iste raztopine; lahko je dakle uviek viditi kakvoću napojne
tekućine.


Kolje nesmije biti ni odviše suho ni odviše vlažuo, a svakako je gledati,
da se sjeće izvan mezgranja. Ako se ostavi nekoliko dana na zraku, na vjetru
ili suncu, dovoljno je to, da se ućini sposobnim za napajanje.


Valjak se otvori na obje strane, te se onda slaže kolje jedno preko drugog
u nutražnjost, nu mora se paziti, tla gornji sloj ne bude moguće viši od razine
raztopine kad se kolje poeme napajati. Na to se zatvori valjak na obje strane
hermetički. Za tih priprava parcjstroj drži se već n pripravi.


Kad je sve to gotovo i svi otvori zatvoreni, otvori se spoj pneumatićnog
stroja sa valjkom, parostroj stavi se u rad i zrak poćima razriedjivat u valjku.
Poznato je^ da absolutou prazninu nije nioći nikako postići ma i sa najjačim
pneumatićnim strojem. Vani na valjku namještena je igla na kazalu, koja pokazuje
stupanj razriedjenja zraka. Ništica na tom kazalu pokazuje nam normalnu
napetost zraka, doćim broj sto označuje absolutnu prazninu. U obće dosta
je dvase stupanj smatra za napajanje dovoljnim.


Uplivom pneumatičkog stroja razriedjuje se zrak sve više i više u valjku,
te upliva velikom snagom na drvo, hoće naime da dobi prvašnju svoju napetost,
ili da joj se koliko je moguće približi, stoga onda izvlači iz kolja vlagu zrak i
mezgrn, koja se zadržava u mnogobrojnima kanalima i intercelutarnima prostorima,
a kojih ima tako mnogo n stanićevlju drva. Dodje li razriedjivanje do
onog stupnja, kog smo pokazali, tada se prestane s otim poslom, zakrenuvši
jednostavno sa stanovitim pipcem.


Otvorivši zatim ciev, koja vodi iz valjka u kotlove, diže se raztopina i
izpunjuje valjak do točke, gdje se nalazi ciev za odticanje, najme na krajnjeni
vrbu spomenutog valjka.


Kad je sve to gotovo zatvore se svi otvori osim one cievi, koja spaja
valjak sa pneumatičkim strojem, jer se taj pi^etvara sada u stroj za tisak. Zadaća
je toga tlačenja, da ućera raztopinu plave galice u sve najsnkrivenije i najsitnije
šupljine od drva, iz kojih je zrak, voda i mezgra iztjerana pomoćju
razriedjena zraka.


Pod uplivom tog velikog tlaka, koji iznaša kadšto više atmosfera, prodire
raztopina u stanićevlje drva, jer ne nalazi nigdje drugdje izlaza i porazdieli se
posvuda po nutrašnjosti. Kada posije voda hlapi od raztopine, ostaje sulfat
bakra incrustirau i u čvrstom spoju sa drvom«


Taj posao traje od prilike jedan sat, zatim se otvori ciev, koja spaja
valjak sa kotlom da i^e upojena tekućina može slobodno iztećb Konačno se
izvadi i kolje, Konštantirano je, da trajnost toga kolja puno veća postaje, ako