DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 76     <-- 76 -->        PDF

~ 448 ™-.-


Kako mu drago, ako se već u nas osjećaju štetne posljedice sjecenja
kolja, tad u liepoj Francezkoj, gdje je vinogradarstvo više razvito nego li u
nas, niora još gore da stvari stoje. Tud moramo uzeti u obzir još i tu okolnost,
da u nas još ipak više šume ima, nego u Francez;koj, pa da su tamošnji
vinogradari valjda već pomišljali, kako bi se za kolje pomogli, pravo rekuć
kako bi ga dugotrajnijim učinili. Nemislimo možda tim, da bi se sličan postupak
mogao 2 li Hrvatskoj uvesti, jer ne stojimo na tom stepenu gospodarskog
razvitka, ali „sila boga ne moli", pa bi i mi možda mogli doskora
obazreti se, kako bi kolje konservirali. Pogledom na to konserviranje nalazimo
razpravicu u listu „Le Bois"; hajde dakle da vidimo što vele Francezi o tom.


Kolje za lozu čini ovelike troškove, koji se često opetuju, s toga je za«
nimivo iztražiti, da li se kolje, napojeno sa sulfatom bakra ili plavom galicom
dulje drži i da li taj probitak stoji u razmjerju sa troškom.


Dugo je trebalo vremena za ta iztraživanja, deceniji su valjda morali proteći,
jer je valjalo sravniti resultate na raznih tlih, uzeti u obzir razne okolnosti,
učinid pokuse sa raznimi vrstmi drveća poglavito sa kestenom. Istom
tada dala bi nam razlika u dugotrajnosti mogućnost, da sravnivši istu sa cienom,
vidimo da li šta na stvari ima. ,


No pogledom na pokuse s istom soli, koju rabe već dugo razna željeznička
družtva za konservaciju podsjeđaka od mehkih vrsti drva, može se kazati,
da uspjesi u tom polučeni već a priori dokazuju dobrotu i valjanost postupka.


Dosta je čudno, što se konservacija kolja napomenutim sulfatom nije posvuda
ugnjezdila u Franeezkoj, već samo gdje gdje kod kojeg posjednika.


Nuždni materijal za to napajanje sastoji se ponajprvo iz stroja na paru,
koji služi za rad velikom pneumatičkom stroju, a isti se dade opet lahko pretvoriti
u stroj za tlak pukim razmještanjem svojih sastavina. Taj pneumatički
stroj spojen je sa valjkom od prilike 12 met. đuR´im, a nutarnji mu promjer
iznaša r86 met., te se može nutra metnuti do 4000 komada kolja dugačkog
7 stopa. Sa obadva kraja nalaze se vrata sa zasunjci, koja se lahko otvaraju,
a zatvaraju upravo hermetički.


Taj valjak postavljen je vodoravno, a počiva na dva velika kotla, koja
su napunjena tekućinom za napajanje. Na dolnjoj strani valjka vodi ciev do
dna kotlova. Te cievi zatvorene su, kad želimo valjak prazan imati, a kad ih
otvorimo, probijat će tekućina gore u valjak, te kad tlak započme, opet ih
zatvorimo,


Raztopina može biti u dva stupnja zasićena, već prema tomu kako želimo
da napajamo jače ili srednje ruke, što se u ostalom mienjati može od volje.


Raztopina prvog stupnja je ona, kad je sastavljena u omjeru od 20 grama
bakrova sulfata na jednu litru vode. ,S otom raztopinom napojeno drvo sadržaje
5*5 kgr. plave galice u jednom kubičnom metru drvne sadržine.


Drugi stupanj je slabiji, tu dođje samo 12 grama spomenutoga sulfata
na jednu litru vode. Kubični metar drva upije od ovakove raztopine do 3 kgr.
plave galice.