DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 73     <-- 73 -->        PDF

^ 445 "»


tu i hrasta u cistom porastu. Jediia desetina svili o-vili šuma sastoji se iz bukve„
Belgijski šiimari misle, da bi ovdje trebalo obratno gospodariti, najme bukvu
kao nadraslo drvo, a hrast kao podraslo.


Podraslo drveće u Ardenali nalazi se uajviše po stranama dolina ^ nizkima
obroncima i po obalah rieka. Obhođiije se mienjaju u obće izmedju osamnajst
do dvadeset i pet godina; najveća je u državnim šumama Aulier i Herbeumont,
naime trideset. Te obhodnje dosta su kratke. Što se tiče pričuvaka,
nema nikakova pravila niti u ostavljanju ni u razdjelbi.


Kadraslo drveće sačinjava obično hrast lužnjak sa bukvom, Javorom i
jasenom i drugimi listacami. Podstojno drveće pako poglavito od graba, bukve,
k tomu još ponešto breze, Meska i drugih nuzgređnih vrsti listača.


Gospodarenje sa nizkima šumama gospodujuće je u Ardenab. Obhodnje
istih mienjaju se izmedju petnajst do dvadeset godina; riedko kada dosegnu
dvadeset i pet. Većim dielom ne ostavljaju se niti tu pricuvci. Takov postupak
može se uzdržavati tamo, gdje je hrast cer u pretežnoj množim, ali u većem
dielu kraj steljarenja i pašarine žalostno je stanje tih šuma.


Proizvodi šuma u Ardenah neće se moći izrabljivati do onog dana, dok
se komunikacionimi sredstvi ne spoji sa mjestom potroška. Malobrojno pučanstvo
u Ardenah bez industrije troši razmjerno malo.


Nerazvita stabla ostavljaju se sada, jer se sve više i više udomaćuje kameni
ugljen, te je iztisnuo i drveni ugalj iz porabe kod kovača. Na ovakovom
absolutno,m šumskom tlu, kakovo je u Ardenah, valjalo bi dakle uzgajati šumu,
da se uzmogne jednom izvažati drvo u druge krajeve Belgije.


Pojas jurski ili laporni proteže se južno od Luksemburga; pođnebje je
razmierno dosta blago, tlo puno plodnije, a šume u boljem stanju nego u Ardenah,
ali nemaju velike važnosti.


Pojas vapneni skoro je sasvim izkrčen. Od starih šuma, koje ga negda
pokrivahu, vidiš danas samo još po gdjekoju krpicu amo tamo razštrkanu. Taj
predjel leži sjeverno od Ardena, te neima ništa osim nekoliko do skrajnosti
proredjenih nizkih šuma, u kojih je hrast glavna vrst.


liavnica belgijska sa valovitima brežuljcima od 60 do 100 met tvori
pjeskovito ilovasti pojas. Obuhvaća južnu Flandriju, sjeverni dio Hainau-a, cieli
Brabant i dielomice pokrajine Namur, Liege i Limburg. Plodnost zemljišta,
blagost podnebja i gusto pučanstvo ućini kraj gumama, da se na mjesto njih
razvije bujim poljsko gospodarstvo. Izim nešto malo bora i dobro uspievajućeg
grraovlja na živom piesku spomena je vriedna samo već napomenuta državna
šuma Soignes (4.141 hekt).


Pješčani pojas dosta je razprostranjeu pogledom na veličinu Belgije. Taj
predjel digao se je zadnji iz mora, zaprema dobar dio obih Flandrija i pokrajinu
Antwerpena i Limburga. Flandrije su poglavito poljodielske, ali morske
obale su puste i obraštene korovom, te su skoro pomladjene borom. Piesak
obala morskih nije jako sipak, s tOg.^ nema pošumljenje istih tako velike važ.
nosti, te nema bojazni, da će se zanemarenjem obale oštetiti.