DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— M3 —


Redoiiiicao uzg-ajanje hrasta a boricih, kao Ho ^e to gdjegdje nalazi,
držimo za bezasifje.^no, jer i naj.snžižnija sadjenica i najbolji pomladak mora
{)odleći br2o rastućoj crnogorici. Kad smo ustanovili, na koji da amješamo hrast,
treba iznaći i najshodniji postupak, da to i izvedemo.


Još ćemo u kratko to pitanje razložit, najme sto da rabimo: sjetvu ili
sadnju. Skoro posvuda daje se sjetvi prednost od sadnje, jer ju već narav sama
preporača, a i najjeftinija je. Sjetva je s toga najnai-avniji način, jer samo tim
može se uzdržati žila srćanica, koja se kod sadnje samo kod jednogodišnjih
sadjenica uzdržati može, a kod višegodišnjih mora se prikratiti. Nadalje samo
tim načinom probave mladi hrastići prvo vrieine u ^^ustom sklopu, koji je potreban
za rast u visinu. Nu na samo stojeća hrastova sadnica ima uvjek nagnuće,
da i´azvija jako granje na štetu rasta u visinu. Sjetva je puno jeftinija od sadnje,
ako je rodna godina, osobito ako je šum.sko tlo biunosno, nemamo ni tro^ko´va
za obradjivanje tla. Bojazan od divljači i miševa nije osnovana, jer kad se žir
preko zime sačuva, pa u proljeću (i to ne prerano) zasije, ali ne u kakove
jarke i slogove, nego zabada nepravihio, kako nam već samo tlo poka;^uje, tad
se nemamo bojati kvara. Naravski nesmije se sijati (uda, kad miševa ima sva
sila, a ako ima i divljih svinja (što je u ostalom dosta riedko), tad nepreostaje
drugo, nego s\adnice uzgajati.


Ako već nije druge, nego da se mora sadnja rabiti, onda preporučamo
sadnju na uzko, sa jedno- ili đvogodišnjimi bilinami sa lopatom, a svagdje da
izbjegavamo sadnju sa presadnicama, jer skup im je uzgoj i samo presadjivanje.
Svakako neka se izbjegava sadnja sa većimi sadnicami, jer te bi se mogle preporučiti
samo još na pašnicih, perivoji)] i moguće kao nadraslo (nadstojno)
drveće u srednjoj šumi.


Belgijske šume.


Iz j,Le Bois^.


Poznata je stvar, u kulturnom životu. A drugačije nemože ni da bude, jer s jedne
strane rastući bi´oj pučanstva stavlja velike zahtjeve na šume, a s druge strane
industrija decimira ih u par decenija. U nas, gdje niti smo bog, zna kako razviti
niri imamo veliku industriju, već se čuju tužbe i jadikovke, da nam šuma
nestaje; hajde dakle da vidimo, kako je sa šumarstvom u zemlji, koja se može
ubrajati danas medju prve pogledom na razvitak industrije i kulturnog života.
Mislimo time Belgiju.


Upotrebit ćemo zato statistički opis, izdan od uprave šumarstva u listu
„Bulletin du Ministere de T Agriculture% sabran od nadzornika
Noe!a. Ovaj pisac izdao je već prije važno djelo o umjetnom sadjenju i o pomladjenju
šumskih čistina i pustošib, moći je dakle povjerovati, njegovim podatkom*