DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 378 —


i a pregledana liepo urešena prostrana dvorana


vodstvom šumarnika M, Prok


znatna sbirka nadjenutih raznih ptica, koje je


imovne obćine, medju ostalim


ka baš umjetnički priredio šumarski pristav


potaknućeiB rečenoga šumaru
Josip Sabljak, zatim pako botanička sbirka šumarske flore petrovarađinske
imovne obćine.
Točno u 9 pati otvori predsjednik našega družtva kr. šumarski ravnatelj


M. pL Durs t glavnu skupštinu, pozdraviv zanosnim^ govorom mnogobrojno
prisutne uče.tnike. Zatim pozdravi gradski načelnik Ćiro pL Milekić, narodni
zastupnik na hrvatskom saboru i zastupnik na zajedničkom saboru,
skupštinare najprijaznije od strane grada Mitrovice, a predsjednik P. Jeremić
od strane petrovarađinske imovne obćine kao domaćice cieloga družtva. Istodobno
sliediše pozdravi, izraženi po ravnatelju Durstu na ime kranjsko-primorskoga,
a po nadšumaru Kesterčanku na ime galičkoga šumarskoga družtva.
Paja Todorović, kr. srbski činovnik u ministarstvu financija i učitelj gospodarstva
na učiteljskoj i bogoslovnoj školi u Beogradu, pozdravi članove
na ime srbskih šumara.
Za perovodju ove skupštine bje jednoglasno izabran D, Nanicini, kot.
šumar II. banske imovne obćine u Dvoru.


Na zamolbu predsjednika pročita družtveni tajnik kr. žup, nadšumar
Fran Žav. Kesterčanek izviešće o radu upravljajućeg odbora našega
družtva tečajem minule godine. Isto izviešće glasi:


„Podnašajuć ovime po običaju slavnoj skupštini izvješće o djelovanju
družtva i upravljajućega odbora, tečajem vremena od 11. rujna god. 1887. do
danas, iztaknuti ću prije svega sliedeće činjenice:


Upravljajući odbor, držao je za to vrieme ukupno 6 redovitih ođborskih
sjedaica i to: na 12. rujna, 8 listopada i 13. prosinca g. 1887. zatim 4. veljače,


21.
travnja i 30. lipnja t g.
Od važnijih zaključaka i učina iztičemo:
L Odbor oglasio je na dne 8 listopada, u smislu zaključka XL glavne
skupštine družtva „književni natječaj" objelodanjen u XI. svezki „Šumarskoga
lista" od prošle godine.


2. Odbor podnio je visokoj kr. zemalj. vladi u smislu visokoga odpisa od
1. prosinca 1887. br. 41,790. oveći broj pitanja za pismeni šumarski državni
izpit, obdržan u Zagrebu 17. prosinca i sliedeće dane.
n. U smislu zaključka prošlogodišnje po broju XL glavne skupštine družtva,
podnio je odbor na dne 9. veljače t. g. pod br. 31. vis. kr. zemaljskoj vladi
predstavku, da visokoista bez obzira na prijašnje slične predstavke i molbe
družtva, blagoizvoh sazvati enketu strukovnjaka, koja bi imala pretresti i
ustanoviti osa načela, na kojih bi se imala u obće organizacija šumarske struke
u Hrvatskoj provesti.
4. Odbor podnio je visoko] kr, zemalj. vladi na visoki poziv od 10. stud,
1887. br. 28.420. mnienje, u koliko bi bilo uputno, da se u svrhe školske