DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 425 ~
Suaie, obteroćtJiie služuožću paše, imadu se u smislu šumskoga zakona
po ustanovljenoj gospodarstvenoj osnovi izrabljivati, branjevine dakle nesmiju
po površini biti veće, nego li je gospodarstvenom osnovom ustanovljeno.


Članak 29.
,0 plan distih.


Plandista (bladovi) na^^nacena su kod pojedinih pašnjaka u prilogu L te
se imađn proglasiti zaštitnimi sumarni u smislu povremeno u krieposti stojećega
šumskoga zakona.


Plandišta s toga jedino u ovu svrhu služe, te je strogo zabranjeno, posjeći
ili oštetiti drva na plandištih, van ako se dotična čest šume, kojoj ona
spadaju, po šumskom gospodarstvu izrabljuje.


U tom slučaju imade nadležna oblast pravovremeno prije, nego li se drva
plandišta prosjeku, novo shodno plandište na pašnjaku doznačiti.


Pastiri mogu uza se imati običnu malu rućim sjekiru, dočim ini je zabranjeno
nositi velike sjekire, koje ae imadu po šumsko-ćuvarskom osoblju
zaplieniti.


Strogo je zabranjeno oštetiti šumsko drveće budi vatrom^ guleujem kore
ih zasjecivanjem, te će se po obstojećem šumskom zakonu kazniti.


Članak 30.
0 koliba (stanovih) i sjenica.


Vlastnici blaga i strugovodjc mogu si napraviti stanove, to jest priproste
kolibe od drva, koje se iahko mogu odstraiiiti i sjenice uz uvjet, da si potrebna
drva iz državne ili obćinske šume redovito doznačiti dadu, i da plate
šumsku pristojbu. Stanovi i sjenice moraju biti tako smješteni, da se ueotegoti
nijestno-redarstveni nadzor i nesmije se njimi nipošto oštetili šuma.


U protivnom slučaja moga nadležne upravne oblasti stanove i sjenice na
yunmjivih mjestih zabraniti, te podjedno pastirom naznačiti shodaija mjesta za
stanove i sjenice.


Članak ´dh
Kada ugovor postaje kriepostuim.
Ovaj ugovor postaje kriepostnim tek po odobrenju viših oblastih i kad o
njeu) bude izdana previšnja odluka.
Danom, kada bude izdana previšnja odluka, ukidaju se svi dosadanji
ugovori i naredbe, koje se odnose na ovo uzajamno paševinsko pravo.
Do toga ćasa pako valjaju sadašnje ustanove.


Člauak B^.
0 preiuaki ugovora.


Neranuiajuć one promjene i ograničenja pi^ava paše, koja po "^"^anku 2o.
ip^o iacta nastaju, može se ugovor ovaj ili pojedini članci istoga preinačiti, ako
^->i to u buduće promienjeni odnošaji silno i neobhodno iziskivali, jedino pre