DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 52     <-- 52 -->        PDF

„ 424 -^


Proti prvoTuolbenim odlukam doimžtene su žalbe u redovitom molbeiiom
tečaju.
Članak 25.
0 promjena u težatbi pašnjaka.
Siužnoš(5a pase obterećeni pašnjaci i zemljišta nesmija se samovoljno paši
uztegnuti, na što obostrane oblasti paziti imaju.
Na odtuda se nipošto neinože i/.voditi zabrana, da se po?;tepenim razvitkom
gospodarstvenih potreba i narodnoga gospodarstva nebi snijele pojedine livade
pretvoriti u njive, ili pašnjaci u livade, oranice n vinograde ili da se dielovi
pašnjaka n javnom interesu u svrhu pošamljenja nebi smjeli zaga,jiti.
Ovakove promjene u težatbi, koje ne ovlaštenikom putem nadležnih njihovih
oblastih imadu obznaniti, ipso facto stežu, odnosno ukidaju služnost paše na
dotičnili zendjištih tako, da je na ])0vršina, što no su pretvorene u livade dopuštena
samo popaša u smislu članka 13., docim su zendjišta, pretvorena u
oranice ili vinograde, dok kao takovi rabe, a šume za vrieme dok su zagajcue,
od paše izuzete.
Ćlanak 20.
Izbor pašnj a ka.
Dalmatinci slobodno si moga izabrati pašnjak u Lici kao i do sada, a
isto tako i Ličani mogu izabrati pašu na dalmatinskom pašištn.
Nu na nijedan pašnjak nesriiije se dognati više blaga, nego je u preglednih
skrižaljkah (prilog L) za poje^line pašnjake ustanovljeno.
Nadležne upravne oblasti imadu u sbicajn potrebe, ako bi se pojedini
pašnjaci prenapunili, sbodne odredbe učiniti, da se blago na jjašnjake porazrajerno
ra5;dieii, dogodno da se preko ustanovljenoga najvišega broja dognano
blago od pašnjaka odsti´ani.
Članak 27.
0 porabi vrela i napoj išta.
Poraba vrela i napojišta na pašnjacih ili blizu istih, koja su u preglednin
skrižaljkals u punoj se mjeri dozvoljoje. Ova se poraba do o,^raničenja, sadržana
u predzadnjoj stavci članka 15., nipošto nesmije otegotiti ili priečiti.
U koliko je poraba vrela i napojišta do sada bila zajednička^ to ona i
nadalje imade tako ostati.
Treba U popravaka na vrelih, napojištih ili lokva, moga se isti od obostranoga
žiteljstva zajechučki izvesti, dogodno mogu Dalmatinci te popravke na
svoj trošak obaviti.
Članak 28.
0 branjevina I zagajivanju šuma na pašnjacih.
Glede šuma, koje se nalaze u branjevini i zjsgajivanju mjerodavni su
šurasko-redarstve^u propisi i ustanove povremeno u krieposti stojećega šumskoga
zakofia,
Dalmatinci u Lici, a Ličani u Dalmasiji najiornijo imadu obdržavati šumski
zakon i šumsko-redarntvene naredbe i propise, koji n dotičnoj zendji valjaju.