DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 423 —


U paševnih ceđuljah ima se upisati ime i obitaližte vlastnika blaga, ime i
obitalište strugovodje i pojedinih pastira, broj i yrst blaga, a u posebnom stupcu
imade se potvrditi prijetak uplaćene travarine.


Pobirajući organ sa mjestuimi oblastmi vlastaii je prebrojenjem blaga na
pašnjacih osvjedočiti se, da li se broj pasućega blaga slaže sa onim brojem,
koji je u paševnih cedulja naznačen, i za koji je travarina plaćena.


Izkaznice imadu se čuvati kao oblog travarinskoga upisnika, dočim paševne
cedulje kod vlastnika blaga, strugovodje, pastira ostati imadu.


Članak 2L
" 0 nošenju oružja.
Nositi oružje dopušteno je pastirom samo u toliko, u koliko to osobna
sigurnost njihova i nuždna zaštita stada iziskuje.
Nu samo oni pastiri smiju nositi oružje, kojim nadležna domaća oblast
njihova dozvolu za vrieme paše podieli.


Dozvolu ovu izdati će oblasti jedino mirnim i pouzdanim pastirom, i to
samo za jednu kuburu za pastira, te se ta dozvola u posebnom stupcu izkaznice
i prolaznice točno imade zabilježiti.


Člauak 22.


Postupak u slučaju zloporaba.


Vlastnici blaga, strugovodje i pastiri, koji bi prekršili redarstvene propise,
uztegli se plaćanju travarine, varali, kavge zametali ili ine zloporabe počinili,
imadu se od nadležnih oblastih po zakonu kazniti.


Naposeb ako bi se prilikom prebrajanja ili dogodice pregledanja zatekao
pastir sa većini brojem blaga, nego li mu je u izkaznici upisano, imati će po
oblastnom postupku četverostruku travariuu u ime globe platiti.


Članak 23.
0 odštetnih zahtjevib i procjeniteljih. :
Učini li se komu poljska šteta, imade on u nadležne mjestne oblasti
tražiti procjenu i naknadu štete po zakonih i propisih o poljskom redarstvu,
koji su za domaće u krieposti.


Kad oštećeni zaplieni blago sbog poljske štete, imadu se strogo obdržavati
ustanove § 1321. i 1322. obćega gradj. zakonika. Zakleti procjenitelji imadu
svaku poljsku štetu savjestno procjeniti, da tužbara i osvetam povoda nedaju.


Članak 24.
Postupak sa tužbami i žalbami.


Ako se Dalmatinci u Liki ili Ličani u Dalmaciji prituže sbog neobdržavanja
TJStanova ovoga ugovora, dužne su nadležne oblasti neođvlačno izviditi učin, te
riešiti priepor u smislu ovoga ugovora/dogodno u sporazumku sa upravnom


oblažću susjedne zemlje.