DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 422 ~


Isto tako imadu pojedini posjednici livada, ,na kojih se n smislu ovoga
ugovora vrši popaša, pravo na razmjerni dio uplaćene travarine, te će se taj
dio po razmjeru njihova posjeda, dogodno u sporaznmljenju sa kr. šumskim
ravnateljstvom u Zagrebu i sa obćinami, po upravnih oblastih ustanoviti, i
individualna razdielba medju posjednici odrediti.


U Dalmaciji je travarina prihod obćine Knin, Kistanje i Obrovac, koje
su služnošću paše obterećene, i na kojih zemljišta Ličani zimsku pašu uživaju.


Članak 17.


0 izkaznicah.


Pravo služnosti paše uživajući Dalmatinci i Ličani, koji blago svoje gone
na pašu, imadu se izkazati izkaznicora, izdanom po obćiui njihovoj i vidjenoj
po nadležnoj upravnoj oblasti.


U ovoj izkaznici imade se u dotičnih stupcih točno upisati podpuno ime
vlastika blaga, obitalište istoga, broj i vrst blaga, ime i obitalište strugovodje
i pastira i oblastna dozvola nositi oružje. Nadležne oblasti imadu se shodnim
načinom uvjeriti o broju i vrsti blaga, te izpitati ponašanje i osobna svojstva
pastira.


Izkaznice slobodno je izdati jedino ovlaštenim Dalmatincem i Ličanom i
to samo za mirne i pouzdane pastire, te moraju uvjek podpuno i redovito izpunjene
biti.


Članak 18.
Oprolaznicah.
Svaki pastir mora uza se imati po upravnoj oblasti na vrieme paše
izdanu prolaznicu.
U prolaznicu imade se upisati ime, obitalište i doba pastira, cilj puta i
rok valjanosti.
U posebnom stupcu imade se zabilježiti dogodno dozvola nositi oružje.


Članak 19..


0 prijavi za pašu.


Vlastnici blaga ili strugovodje imaju po dosadanjem običaju, pokazavši
izkaznicu, mjestnoj oblasti druge strane prijaviti broj blaga i pašnjak, odnosno
pašište, kamo stoku svoju goniti namjeravaju


Tek iza toga dopušten je dogon blaga na pašnjake, odnosno na pašište.


Članak 20.
Izplata travarine i izdavanje paševib cedulja.
Vlastnici blaga, strugovodje i pastiri dužni su za osam dana iza đogona
blaga na pašnjak predati izkaznice i uplatiti travarinu.


Na temelju uručenih izkaznica izdati će onaj organ, kojemu će u smislu
članka 16. biti povjereno pobiranje travarine, vlastnikom blaga ili strugovodjam,
pobrav ođ njih travarinu i pridržav izkaznice, paševne cedulje na onoliki broj
blaga, koliko- je u izkaznicah naznačeno.