DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 5     <-- 5 -->        PDF

_ 377 ~
stavljenu sličnu tvornicu, reprezentira jedno od najvećih industrijalnih poduzeća
u našoj zemlji. Jedva što je pred njekoliko mjeseci postavljena, rade već viSe
od 160 domaćih ljudi u istoj; a potrebiti hrastovi odpadci dopremaju se u
tvornicu vi bližnjih šuma petrovaradinske imovne obćine i kr. šumskog erara.
Za sada Već uporabljuje se na dan preko 45 hvati ili 440 (i. hrastovih drva,
iz kojega se proizvadja po prilici do 90 q. ekstrakta tanina.


Tu se radi neprekidno po danu, a po noći pri električnom svjetla. K tomu
potrebiti parostroj ima jakost od 120 konjskih sila, koji nuz druge manje locomobile
cieli nared tjera.


U načelu se proizvadja tanin iz hrastova drva po sistemu Eitiierovom,
ciena po q. izpostavlja se sa 15 for. Strojevi potiču iz jedne od najboljih
pražkih tvornica, te su po najnovijem sistemu prema dosada u rečenom smjeru
učinjenom izkustvu uredjeni.


Iztaknuti nam je ovdje, da se iz hrastovine dobiveni tanin upotrebljuje
za strojenje koža s jednakim, dapače po izjavi samoga tvorničara, još boljim
uspiehom, nego li s va Ione om (šiškom, lučcem), kojom se potonjom takodjer
proizvadja čvrsta, težka i svjetla koža. Ekstraktom pako iz hrastovine, kada se
rafiniranjem očisti, postigne se, kao što već rekosmo, isti uspieh kao sa šiškom,
jerbo se dobivanje izpostavlja mnogo jeftinije, nego li ista šiška. Rafiniranje
tanina biva u tvornici A. Čerych-a s parom, dočim u županjskoj tvornici englezkoga
đružtva biva isto s krvlju. Kako smo doznali, zamjenjuje ekstrakt, dobiven
iz hrastovine, u Engleskoj već dulje vremena kod strojenja koža šiškii, dočim se u
tu svrhu rabi u Francuzkoj i Njemačkoj još i sada hrastova kora, koja se potonja
u velike izvaža iz raznih predjela, gdje se hrastove mlade šume obhodnjom
od 25 godina gospodare kao guljače,


Eazumie se nadalje, da je pomenuta tvornica za proizvadjanje tanina za
našu zemlju u obće, a napose za naše posavske šume od najveće koristi; jer
ne samo, da se tim čiste šume od raznih odpadaka, naročito granja, panjeva
i t. d., što je dosada u šumi bez koristi ostalo, s druge pako strane dobivaju
doljnje dvje imovne obćine u Posavju i kr. šumski erar znatnu dobit od tih
odpadaka. S toga želimo rečenom poduzeću najbolji napredak
i uspieh!


Poslie pregiedanja tvornice bijahu učestnici družtva u gostoljubivom stanu
domaćine A- Čerych-a najprijaznije počašćeni. Spomenuti nam je nadalje, da se
je odsutni vlastnik, boraveći u Češkoj, posebnom brzojavkom sjetio našega
družtva, ter pozdravio iz daleke svoje domovine liepimi riečmi prisutne goste.
Već je bilo polnoći, kada se i^azstasmo iz prijazne i gostoljubive kuće. Istom
prigodom stupio je vriedni vlastnik tvornice tanina A. Čerjeh kao utemeljitelj
s iznosom od 100 for. u naše družtvo, položiv odmah istu svotu u ruke družtvenoga
predsjednika M. pl. Dursta.


Dne 30. kolovoza u jutro sabraše se članovi i ini učestnici šum. družtva
u dvorani sgrade gospodarstvenog ureda petrovaradinske imovne obćine na
obdržavat se imajuću skupštinu. Prije nego li je započela sjednica, bje pod