DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 421 ^
Nu n slučaju potrebe mogu Dalmatiiu´i od poBJeđnika livada i njiva m
odštetu odkiipiti pregoa blaga i po nekošeoili livada i njiva do iiapojišta i
plaadišta.


Članak 14»
0 paševinskoj pristojbi (travarini).


Pnlmatinci, koji blago svoje iia ljetnu pasu na pašnjake u Liku, i Ličani,
koji svoje bla<,^o na zimsku pašu na pašište u Dalmaciju gone, imadu za porabu
pase platiti pristojbu (travarinu) nz modalitete ustanovljene u člancili 1(>. do 20.
Travarina različita je od sitnoga i velikoga blaga. TI sitno blago raennaja
se: ovce, janjci, koze i kozlići, telad i ždriebad.
TJ veliko blago računaju se: goveda, konji i tovari.
Travarina iznaša:


0(1 sitnog´a Oa velikoga
U r a J li blaga blaga
novoić&h novčićah


1.
0(1 godine 18H8. do aključiTO godine 1800 n 21
„ 18iiS. . ..... 28
a. , „ 19^M-.
. 180fi. ...... 35
4.
„ „ 1897. počaci.si do inožobituc prcinako u Hniifllu
42
Od janjaca, kozlića, teladi i ždriebađi, što tečajem paSe priraste, neplaća


se travarina.
Krmad i perad izključena je od paše=
Paša koza uvjek podpada istim ustanovam, koje valjaju za domaće pučanstvo,


iiaposeb u državnih šuma propisom^ izdanim od državne šumske uprave.


Članak 16.
Nadzor glede do gona blaga.


Samo blago dalmatinskih mjesta, kojim je ovim ugovorom paševinsko
pravo dozvoljeno, smije se na ljetnu pašu u Liku dognati. Dalmatinske mjestne
oblasti na to strogo imadu paziti, a osobito nesmiju trpiti zloporabe, da strugovodje
mjesta, što imaju pravo paše, od pohlepe za dobitkom ili trgovine radi
primaju na hranu blago neovlaštenih mjesta preko ljetne paše.


Članak 16.
Travarina kao prihod.


Prihod travarine, štono se od pašnjaka u Lici plaća, pripada kr- državnom
šumskom eraru i ličkim obćinam u onom razmjeru, u kojem služnost paše
oliterećuje državno ili obćinsko dobro.


0 razmjeru razdielbe, kao i o načinu pobiranja sporaziimiti će se kr.
lH´vat.-siav.--dalmatinska zemaljska vlada sa kralj, šumskim ravnateljstvom u
Zagrebu, te će nuždne odredbe izdati.


31