DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 48     <-- 48 -->        PDF

, — 420 ^~


Po svih ugovorno ustaBovljenih objamnih crta (prilog I i II.) imadu se
pašnjaci i pašišta u obostrane katastralne mape unesti.


Definitivne objamne crte pašnjaka o cielosti urisane su grimiznom (karmin)
bojom, medjašnice pako onih dielova, koji su ličkim obćinam na izključivu
porabu pridržani (članak 8.) rumenkom (cinober) bojom.


Članak 11.
Obđržavanje i nadziranje ugovornih ustanova.


U skrižaljkah (prilog I) naznačene ustanove imadu obe ugovarajuće
stranke točno i savjestno obđržavati, osobito nesmije se priečiti i smetati poraba
priznanih i ustanovljenih progona, vrela, napojišta kao i planđišta.


Obrostrane oblasti imadu strogo paziti, da se ugovorne ustanove zaista od
svakoga obđržavaju, i obvezane su u slučaju tužba i priepora, nastavše nerede
i razmirice bez odvlake dogodice sporazumno u smislu ovoga ugovora izravnati.


Članak 12.
0 trajanju ljetne i zimske paše i zabrani noćne paše.
Ljetna paša na pašnjacih i u šumah u Lici pravilno počima 1. lipnja i
traje do konca rujna svake godine.
Zimska paša na dalmatinskom pašištu počima 15. listopada i traje do
konca travnja sliede<5e godine.


Ako bi nepogoda vremena zahtjevala, da paša ranije počima, ili da dulje
traje imat će se obostrane oblasti o tom sporazumjeti i potrebne iznimne odredbe
izdati.


Da se predusretne zloporabam i poljskim štetam zabranjena je noćna paša
u ljetu od 10 satih u večer do tri sata u jutro.


Članak 3 3,
Ograničenje služnosti pase i popa^^a.
Na pašnjacih nalazeće se površine, koje se činom kao njive i!i vinogradi
rabe, izuzete su od služnosti paše.
Posjednici njiva mogu medjutim pašu na strništih svojih i ugarih dozvoliti
i za nju sa ovlaštenici pogoditi se.
Na livadah pako unutar obterećenih pašnjaka, koje se kose, dozvoljena je
samo popaša po kositbi i uplaštenju siena.
Ova popaša može početi tek u drugoj polovici mjeseca srpnja po tom,
kako se kositba i uplaštenje siena na livadah obavi i dovrši, Kositba pako i
shodno uplašteuje siena na livadah imade se najdulje do konca srpnja obaviti.
Konačno se u zaštitu livada ustanovljuje, da se stada od pašnjaka i šuma
na napojišta i vrela odnosno na planđišta od početka popuše nesmije goniti
jjreko nepokošenih Uvađa, na kojih sieno još nije u i)lnstovo složeno, — osim
jedina po putevih i progonih, koji su u preglednih skrižaljka (članak 9.) izvjestno
označeni.