DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 46     <-- 46 -->        PDF

418 -~


3. Lepuni
4. Lisinić
Obćina Obrovac: L Karin
2. Kruševo
3. Zelengra(i
4. Medviđie
Obćioa Novigrad: 1. Kaštel Venier
2. Slivnica
3. Posedaria
4. Novigrad i Paljuk
5, Pridraga
Obćina Nin: 1. Kažanci i Ljtibac


2. Poljica
3, Dračevac
4, Briševo
5. Visočane
Ukupno 33 mjesta.


Ukupni broj blaga, što ga obje gromade dalmatinskih mjesta po razmjeru
ustai^ovljenom u članku 5. na ličke pašnjake mogu uzagnati, nesmije sada preraašit
60.000 komada sitnoga blaga u jednoj godini.


Pri tom broju uzima se sitno biago kao jedinica, ter se računa sedam
komada istoga jednako jednomu komada velikoga blaga.


Članak 8.
Dalmatinski pašnjaci u Licij obterećeni služnošću paše.
Služnošću paše obterećeni dalmatinski pašnjaci u Lici jesu sliedeći:


A. U nutarnjosti Like:
L Starac-Bunar,
2. Poštak, Medjugorje, Ugarska korita,
3. Sedlo,
4. Maglaj,
5. Ljubina Poijana,
6. Konjska Glava,
7. Medjugorje,
8- i 10. Gvozd i Šorjak,
9. Orlova gi*eđa i Mala Stražbenica,
IL Velika ili Stara Stražbenica i Stražište,
12. Razbojište,
L3. Oemernica,
14. Visibaba, Ladjena Korita i Dubrava,
15. Pustopolje,
10. Lisac, Borovac, OpaljeTtik i Ljubovo,
17. Točki više Glogova,