DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 416 ~
bivše ličke krajiške pukovnije, sada županije iičko-krbavske, i to u nutarnjosti
Like (A) i na hrvatsko-đalmatinskoj zemaljskoj medji (B).


Najveći broj blaga, što ga ova mjesta na rečene pašnjake dognati mogu,
opredjeljuje se na 25.000 komada sitnoga blaga, ili razmjerni broj velikoga
blaga,


Uknjižba prava služnosti sa modaliteti i ograničeniji, ustanovljenimi u
ovom ugovora u zemljištniku na pašnjake u Liei pobliže označene u članku 8.,
u koliko su ovi državno ili obćinsko dobro, — dozvoljuje se u smislu § 481.
obć. gradj. zakonika.


Mjestom pako navedenim u gromadi B. članka 7. nepripada pravo služnosti
paše niti po ugovoru, niti po dosielosti.


Uvaživ pako gospodarstvene odnošaje ovih mjesta, i da su ona ipak, kako
je zvanično izvidjoBo, kroz mnogo godina u zajednici sa ovlaštenimi na pašu
mjesti uživala pa su na dalmatinskih pašnjacih: to se ovim u članku 7. pod B.
navedenim dalmatinskim mjestam dozvoljuje, da nadalje vrše pašu u zajednici
s ovlaštenimi mjesti na pašnjacih ličkih navedenih u članku 8. polag ustanova
ovoga ugovora, nu ipak tako, da se ova mjesta nemogu uknjižiti, i da mjestam
gromade A. pripada prvenstvo u toliko: ako bi se pašnjaci umanjili ili ograničili
tako, da se nebi mogao prehraniti u članku 7. ustanovljeni broj blaga, što će
ga mjesta gromade B. na pašnjake smjeti dovesti.


Najveći broj blaga opredieljuje se kod ove gromade na 35.000 sitne stoke.


Članak 6.
Uknjižba prava služnosti na zemljišta unutar pašnjaka, nalazećih
se u vlastničtvu pojedinaca ili kućnih zadruga.


U koliko se obostrano priznata paševinska prava tiču zemljišta, koja
unutar ovdje ustanovljenih pašištah leže, ali nisu zemljištničko vlastoičtvo države
ili občina, već su u javnih knjiga unesena u vlastnost pojedinih pivatnih
posjednika ili kućnih zadruga, obvezuju se ugovarajuće stranke uzajamno: da
će u ovom. ugovoru priznato izvršavanje paševinskoga prava na takovih zemljištih
po ustanova ovoga ugovora, — u koliko je isto novigradskim ugovorom i dosadanjim
vršenjem stečeno i pravno osnovano, — svimi zakonitim! sredstvi
štititi i podržavati, i da će sliedstveno, budu li možda sudbeni koraci potrebni,
pružiti pomoć i izbje^u, nu da se ipak u potonjem slučaju iz možebitna nepovoljna
riešenja sudova obostrano nemože izvoditi ikakova obveza na odštetu.


Izhoditi uknjižbu prava služnosti na takova zemljišta, koja nisu zemljištničko
vlastničtvo države ilt obćine, dobrim načinom ili sudbenim putem prepušta se
ovlaštenikom.


Pri tom će ugovarajuće stranke uzajemno ovlaštenikom druge stranke
unutar granica zakona biti u pomoć, onobito imati će obostrane upravne oblasti
sudjelovati u svrhu postignuća dobrovoljnih uknjižbenih privola.