DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 415 —


Članak H.
Podloge ugovoru.
Podloge ovomu iigovoni jesu:


1. Iladnički zapisnik od 21). srpnja 1775.
2. Novigradski ugovor od 24, listopada 1776. sa nastavkom od 23. srpnja 1777.
3. Mješoviti mjestni izvidi od godine 1860= i povjcrenstvene lazprave od
godine 186 j .
4. Mriienje c. kr. austrijske financijalne prokuratare od 14. prosinca 1862.
, . 13528
´´´´^ TOTO5.
Dopis c. kr. državnog ratnog ministarstva od 20. prosinca 1862. broj
4259
-^-r-´-K. upravljen c. kr. državnorau ministarstvu.


odjel 10 ^ ^


6. Izradak c. kr= savjetnika dalmatinskoga namjestnictva pl. Zanclu-a od
2(x prosinca 1873. broj 350/res,
7. Preponizna preds^tavka broj 47. zapovjedajiićega generala u Zagrebu,
kao glavara bivše krajiške zemaljske uprave, generala topničtva baruna Mollinary-a
od 4. kolovoza 1870. broj 7^)98. anutarnjeg odjela krajiške uprave, —.o odkupu
dalmatinske slažnosti paše u obterećenih kotarih bivše ličke krajiške pukovnije.
8. Previšnje odluke od 13. srpnja 1878. i 23. svibnja 1886.
9. Odpis c. kr. austr. ministarstva za unutarnje poslove od 7. lipnja 1886.
broj 9429.
10- Razprave i mjestni izvidi mješovitoga povjerenstva na dalmatinskih
pašnjacih u Lici i na pašištu u Dalmaciji od godine 1897.


Članak 4,


Priznavanje prava služnosti paše Ličan om sa strane


Dalmatinaca,


Ces. kr. dalmatinsko namjestničtvo i ugovarajuće dalmatinske obćine Knin,
Kistanje i Obrovac priznaju pravo služnosti paše Ličanom na dalmatinskom
pašištu na desnoj obali rieke Zrmanje i Morlačkoga zaljeva oJ Priveza do
Tribnja.


Uknjižba prava služnosti sa modaliteti i ograničenji ustanovljenimi u ovom
ugovoru u zemljištniku na gore navedeno pašište, u koliko je ovo obćinsko
dobro u smislu § 481. obć. gradj. zakona, dozvoljuje se.


Članak 5.
Priznavanje pravo služnosti paše Dalmatincem sa sirane
Lica na.


Kr. državni šumski erar i kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska
vlada sa ugovarajućimi ličkimi obćinami priznaju mjestam. navedenim u gronuidi


A. članka 7. ovoga ugovora, u području ugovarajućlli dalmatinskih cbdina prava
služnosti paše na pašnjacib u 8. članku ovoga ugovora navedenih, u području