DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 414 —


Čianak 12. 0 trajanju Ijetue i zimske pcde i zabrani noćne paše,
j, 13. Ograničenje služnosti paše i popaše.


14. 0 paševinskoj pristojbi (travarini).
,7 15. Nadzor glede dogona bLiga.
„ 16. Travarina kao prihod.
„ 17, 0 izkaznieah.
jj 18. 0 prolaznicah,
j, 19, 0 prijavi za pažu.
jj 20. Isplata travarine i izdavanje paševnih cedulja.
j, 21. 0 nošenju oružja.
22. Postupak u slučaju zloporaba.
„ 23. 0 odštetnih zahtjevih i procieniteljih.
„ 24, Postupak sa tužbarni i žalbaini.
), 25. 0 pronijenah u težatbi pašnjaka,
„ 26. Izbor pašnjaka.
„ 27= 0 ponibi vrela i napojišta.
28. 0 branjevina i zagajivanju šuma na pašnjacih.
„ 29. 0 plandištih.
„ 30. 0 koliba (staiiovih) i sjenica.
„ 31. Kada ugovor postaje kriepostnim.
y, 32, 0 preinaci ugovora.
„ 33. Izmjera i oinedjašenje pašnjaka.
„ 34. 0 ovjerovijenju izmjere.
„ Izdatba i proglašenje ugovora.
Oianak 1.
Predmet ugovora.
Predmet ugovora jesu uzajeiiina prava služnosti paše: Lićaua na pašnjacih
u Dalmaciji prostirućih se na desnoj obali rieke Zrmanje i Moroiačkog zaljeva
od Priveza do Tribnja. i Dalmatinaca iz mjesta naznačenih u članku 7, ovoga
ugovora u područja ugovarajućih dalmatinskih obćina, -- na pašnjacih navedenih
u 8. članku ovoga ugovora pod A, u nutarnjosti Like, a j)od B. na hrvatskodalmatinskoj
zemaljskoj medji.


Člannk 2.
Svrha ugovora.
Svrha ovoga ugovora jest sporazumno riešenje i konačno uredjenje prije
naglašenih uzajemr.ili prava služiiosti paše u interesu obih stranaka: da se
obzirom na narodno-gospodarstvene odnošaje napredni razvitak i kulturne potrebe
pučanstva uglave načelne ustanove za buduće izvršavanje })aševinskih
prava, i da se predusretne opetovano nastavšenui trvenju i razmiricam /iteljstva
i pastira uvedenjom trajnoga reda u uživanju postojećih prava paše.