DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 41     <-- 41 -->        PDF

413


Ugovor glede uredjenja prava paše na ličkih i dalmatinskih


pašnjacih.


Njegovo cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo, blagoizvoljelo je
previsRJini riešei\iem od 21. srpaja t. g. odobravajuć uzeti na previšiije znanje
sadržaj dne 7. prosinca 1887. u Gospiću sklopljenoga ugovora glede uredjenja
prava paše nekojih dalmatinskib obćina u području nekadanje ličke krajine i
nekojih ličkih obćina u dahijutinskorn području, ter banu kraljevinah Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije preblagostivo naložiti, da sbcg provedbe ovoga ugovora
shodne odredbe učini, izdavši podjeduo sličnu odredbu ministru-predsjedniku
kao upravitelju ministarstva unutarnjih posala u carevinskom vieću zastupanih
kraljevina i zemalja.


Što se ovim stavlja do obćega znanja.
U Zagrebu, G. kolovoza 18B8,


U g 0 y 0 r
sklopljen na temelju previšnji]:i odluka od 13. srpnja 1878, i 23. svibnja 1886.
rnedju državnim šumskim erarom, kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskom zemaljskom
vladom u Zagrebu i ličkimi obćinami: Zrmanja, Srb, Bruvno, Gračac,
Lovinac, Medak i Gospić bivše ličke krajiške pukovnije, sada županije ličkokrbavske
— s jedne strane, i
ces. kr. dalmatinskim namjestničtvom u Zadru i dalmatinskim.! obćinami: Knin,
Kistanje, Skradin (Scardona), Benkovac, Obrovac (Obrovazo), Novigrad i Nin


(Nonaj s druge strane.
U Gospiću, 7. prosinca 1887.


Porazdjeiba i sadržaj, ugovora.


Članak L Predmet ugovora.
„ 2. Svrha ugovora.
,> 3. Podloge ugovoru.
„ 4. Priznavanje prava Er^lužnosti paše Lifanom sa strane Dalmatinaca.
„ 5. Priznavanje prava služnosti paše Dahnatiocem sa strane Ličaoa.
j, G. Uknjižba prava služnosti na zemljišta umitav pašnjaka nalazećase


u vlastničtvu pojedinaca ili kućnih zadruga.
„ 7. Na pašu ovlaštena dalmatinska mjesta i razdjelba istih.
„ 8. Sa služnošću paše obterećenl dalmatinski pašnjaci u Lici.
,5 0. 0 preglednih ^križaljka (prilog I)


10. Ob ugljevnih snimcih (prilog II.).
j, 11. Obdržavanje i nadziranje ugovornih ustanova.