DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 412 -
Slavnoj skupštini hrv^-slav. šumarskoga đružtva Mitrovica.
Svojim velecienjenim drugovom, boravećim kod giavne skupštine šumarskoga
družtva, kliču šumari zagrebačkoga ravnateljstva gromki živio.
Šumarska skupština Mitrovica.
Pozdrav sakupljenim skupštinarom. Činovnici I. banske imovne obćine.
Prokić šumarnik Mitrovica.
Pozdravljam poštovanu gospodu, koja trudoljubivo nastoje oko unapi´edjenja
narodnoga dobra. Živili! Žalim što so nemogu odazzati.
Mrkšić^ kot. predstojnik.


Prednavedenom razpravom i stavljenom rezolucijom bje dnevni red iscrpljen,
a predsjednik di´užtva, kalj« šumarski ravnatelj Milan pL Durst, zaključi
ovogodišnju glavnu skupštinu hrv.-siav. šumarskoga družtva, pošto nije
bilo inih kakvih predloga, izjaviv prije liepimi riečmi najtopliju zahvalu predsjedniku
imovne obćine petrovaradinske Peri J ere mi ću na prijaznom dočeku,
poslovodji šumarniku iste imovne obćine Maksi Prokiću, koji je mnogo
mara uložio, da se je šumarska skupština u Mitrovici ove godine upriličila i
tako u svakom pogledu dobro uspjela, a članovi se svestrano gostoljubivo
susrietali, slavnomu poglavarstvu građa Mitrovice, imenito načelniku Ciri pL
Milekiću, ter i svim ostalim članovom i učestnikom, koji su tako mnogobrojno
posjetili ovogodišnju glavnu skupštinu, nežaleć svojega truda i troška, napokon
podunavskom parobrodarskom i južnom željezničkom družtvu, koja su đružtva
svojom poznatom pripravnošću dozvolila uz obaljenu cienu vožnju pojedinim
članovom skupštine.


Zatim zaključi družtveni predsjednik skupštinu, želeći svim prisutnim
članovo-m sretan put i najbolji uspieh u dieiovanju svojega
Kvanja!


Predsjednik i prisutni odbornici družtveni bijahu konačno s burnim
,jŽivili´´ pozdravljeni od strane svijuh skupštiuara,


Pripomenuti nam je još, da se mnogo članova uputilo, da pregleda
Dumismatičko sbirku mitrovackoga vriednoga gradjanina i trgovca P a v 1 a
Panaotovića. Ta sbirka ima mnogo dragocienih starinskih novaca iz grčke,
rimske i bizantinske dobe, kronologičkim redom velepomno složena, a sadržaje
sve moguće novčane vrieđnote i iz srednjeg i novijega vieka. Ubiljcživ se svi
poimence u spomenknjigu vriednoga starine Panaotovića, oprostimo se s njim
prijazno. Poslije prijateljskog zajedničkoga ručka u hotelu Europa razstadoše
se pojedini članovi ovogodišnje naše glavne skupštine, uzev svaki sa sobom
ugodrsi osjećaj, a želeći si izmienice „sretno i zdravo do vidjenja na
budućoj glavnoj skupštini hrv,-slav. šumarskoga družtva god*
1880.´ u Osieku!" M. V. ^