DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 376 —


klade m istoj rieci, nedaleko ujezina ušća u rieka Savu, sagradjena u svrhu, da
se na Bosuti tečajem lieta kod inače mzke vode broditi uzmogne, ^naročito za
izvažanje šumskih proizvoda iz obližnjih šuma do rieke Save.


Rieka Bosut ili bolje rekuć široki kanal, koji se datira još od stare rimske
dobe, obsiže pocam od Županja, Cernu, Vinkovce, Nemce, Abševce, IMorović i
Grk do svojeg ušća u Savu kod sela Bosut najvažnije šume brodske i petrovaradinske
imovne obćine, ter investicionalne zaklade i državnog erara. Glavni
pritoci Bosutu su Spačva i Sttiđva nuz njeke manje potoke. Tako je Bosuta
najglavnijim izvozilora šumskih proizvoda iz onđješnjih šuma, a postavljenjem
rečene ustave omogućeno je u svako doba godine sa parobrodi na njoj ploviti.


Svake godine izveze se onuda do 20 milijuna hrastovih dužica, neračunajuć
ogrievna drva i ine drvarske sortimente.


Nadzornik pomenute ustave starina Quirini, kr. umir. gradj, računovodja,
primi naše članove najprijaznije, ter odredi shodna, da se družtvo osvjedoči na
licu mjesta, kako ista ustava funkcionira. Za jedan sat bje ustava otvorena,
kao što to biva, kada se iadje onuda prevažaju. Unatoč tomu, što je bila baš
tada vođa na Savi prilično nizka, ipak se je pokazalo dovoljno, da ustava svojoj
namienjenoj svrsi podpuno odgovara. U pobliže opisivanje ove ustave nećemo
se upuštati, pošto nam za to manjka prostora u našem listu,


Okriepiv se u prijaznom stanu nadzornika ustave Quirini-a kratkim doručkom,
ođputiše se članovi skupštine iz Bosuta preko hrastovih zabrana sreza
Klještevica u Mitrovicu, gdje stigoše oko 2 sata poslije podne istoga dana.
Zatim bje pregledana pod vodstvom gradonačelnika i nar. zast. na hrv. saboru
Ćire pl. Milekića bubara, koju je gradska obćina Mitrovica sagradila za
podignuće domaćega svilarstva god. 1887. Napomenuti nam je, da je ista bubara
podignuta pomoćju novca petrovaradinske imovne obćine, pozajmljenoga gradskoj
obćini uz razmjernu odplatu a dozvolom visoke kralj, zemaljske vlade. U istinu
mora se priznati baš uzorna radnja u rečenoj bubari a i veliki napredak domaćega
svilarstva, jer kako smo saznati mogli od upravitelja bubare, iznaša
dohodak u tekućoj godini preko 70.000 for., što se je izplatio za kokone domaćim
žiteljem, koji se bave gojenjem svilaca.


Dalje odanle krenuše članovi u tvornicu tanina vlastnika A. Ćerych-a,
rodom Čeha, da ju po programu pregledaju


Uz najprijazniji doček od strane braće Čerych-a , koji zastupaše
odsutnoga si otca i vlastnika tvornice tanina, bijahu posjetnici primljeni u
električno razsvjetljenimi prostorijami takodjer i od honoracija oblnstnih i
gradskih, koje su ujedno tamo pozvane bile.


Cieli Tiared u tvornici bje po nama pregledan, a braća Tervch bijahu


svigdje susretljivi, da prisutnim točno razjasne cielu manipulaciju i dobivanje


tanina iz hrastovih odpadaka, koji dosada ostadoše bez svake koristi iežeči


u šumi.


Napomenuti nara je ovdje, da mitrovačka tvornica tanina A, T-ervch-u.


mvA onu pred njekoliko godina od jednoga englezkoga družtva u i^.upanji po