DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 4.1 i —


julatie i sitvie, pa DISU ni zu proizvodnju dužice dorasrle, čega radi uebi ih


trgovci onako plaćali, kao stare hrastike u luorovićkoj šumariji.


Medjutim uiogla bi se i tamo povećati drvna gromada za ogriev, i to tako,
kada bi se grabove sastojine sjekle prehvatom. Nu posto mi kao što sam već
naglasio, to nužde neinuimo, onda bi za nas taj postupak izlišan bio. U ostalom
moglo bi se to učiniti tan}<;, gdje su sastojine, bile one grabove ili hrastove,
kržljave, ili gdje je obrast suviše liedak te zemljište bez dovoljnog prirfista leži.


Time bi se pomoglo sadanjosti a bilo bi probitačno i za budućnost, posto
bi se ranijim pošumljenjem prirast uskorio.
Završujuć ovu razpravicu velim otvoreno, da možemo danas biti zadovoljni
s količinom drva za gorivo, a da možemo mirnom dušom pogledati i na budućnost.


Kamo sreće da je tako i sa drvi za gradju."


Docim su izvjestitelji nadsumari (rjor. Koca i Pav. Barišić svoje
nazore o stavljenom pitanju gornje razprave skupštini izjavili, razvije se od
strane više prisutnih članova ob istom predmetu živabna debata, razmatrajuć
stvar obzirom na postojeće mjestne okolnosti brodske i petrovaradinske imovne
obćine, ter bje 5;atira po skupštini sliedeća resolucija prihvaćena: „Buđuć da
bi sbog dokazanog pomanjkanja drva za ogriev u sjecivih šumah brodske, a
dielomiee i u šumah petrovaradinske imovne obćine koU s gledišta šumskofinancialnog,
toli i s gledišta racionalnoga gospodarenja sa sumarni u obće neumjestno,
dapače nedopustivo bilo, da se pravoužitnikom na ime njihove pripadajuće
kompetencije na ogrievnom drvu doznačuju stojeća hrastova debla,
koja su većim đielom za tehničku porabu sposobna i uporabiva, dakle obzirom
na potonju okolnost mnogo vriedna; buduć nadalje nedosiže godišnji etat, odpadajući
na postotak ogrievnoga drva u godišnjih sječinah, za pokriće redovitih
godimice doznačiti se imajućih potrebština za ogrievna drva; to bi valjalo toj
oskudici siiedećim načinom uspiešno na put stati:


1. Treba da se doznačuju u redovitih sječinah i izvan sječina
vjetrolomi, izvale i u obće ležeća stara drva;
2. imaju se u mladjih porastlinah upriličiti svrsi shodna
proredjivanja i
3. valja manjak na ogrievnih drvih namaknuti kupovanjem
ovršaka i odpadaka u sječinah bliže ležećih državnih šuma, i
to na račun onog utržka, koji se dobije prodajom drva, sposobnih
za vriedniju tehničku porabu, iz sječinah redovitih po
ustanovljenom već sječnom redu/
Smatramo si pođjeđno za dužnost, da iztaknemo ovdje i one brzojavke,
koje stigoše za vrieme zasjedanja glavne skupštine od njekih sustručara i prijatelja
naše struke. 0>im brzojavke, koja je prispiela od tvorničara tanina A.
Čerycha iz Češke, a koju smo već gore spomenuh, stigoše još sliedeće:


Predsjedničtvu šumarske skupštine Mitrovica.
Bratskoj slogi stručnom tvoru, Miču živio dičnom sboru.
Tropper, Vukelić