DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 37     <-- 37 -->        PDF

-^ 409 -"


u kojoj ih danas m panju daje, i da bi još pokraj toga uvjek ostalo znatnog


viška od onog novca, što bi prodajom ovih hrastova dobila.


Uzmimo samo na um to, da trgovac smatra ćutak od jednoga, a i izpod
jednoga metra dužine kao drvo za tehničku potrebu, te ga kao takovo i plaća,
dočim je takav ćutak za naše seljake lih drvo za vatru i ništa drugo.


Za naše seljane poćima tehnička prikladnost drveta po pravilu istom sa
ćutkom od 2 mt dužine, sve ostalo je zanj drvo za gorivo.


Šta mislite, poštovana gospođo, koliko gnbi imovna obćina kroz to, što se
tehnička drva na račun ogrieva daju, koja bi se mogla za dobre novce n svrhu
proizvodnje dužice danas prodati? Da na ovo pitanje odgovorim, navesti ću
jedan primjer, koji će ovu stvar najbolje razjasniti.


Gospođo! god. 1886/7, određismo mi u Vranjaku, jednom lugu šumarije
Morovićke, 350 hrastova za podmirenje gorivna pripadka naših pravoužitnika.
Kod ovih stabala´ođredjeno je procjenom drvozagradju sa lO^^o.đočim je ostala
drvna gromada određjena za gorivo. Međjutim pravoužitnici, kojima su ova drva
na osnovu ušumljenja određjena bila, nehtjedoše ova stabla na račun svoga
pripadka primiti, te ostadoše netaknuta do iduće jeseni. Prošle godine iznesu
se ova stabla na javnu dražbu, te se postigne svota od 8111 for. za 700 hrastova.
K onim 350 preostalim od god. 1886/7. dodali smo naime još toliko, ni boljih
ni gorih stabala iz jedne te iste sastojine. U ovih 700 stabala bilo je gradje
408 m-^ i 3682 m^ goriva.


Da su bili naši pravoužitnici primili ova drva, dobila bi imovna obćina za
svu onu drvnu gromadu gradje 816 for., ono što je za gorivo 3682 mt. otišlo
bi naravno bezplatno u ime pokrića ogrjevnih drva tamo ušumljenih pravoužitnika.


Iz ovoga računa nemože se viditi, u koliko je imovna obćina u hasni, što
je upitna stabla na dražbi prodala, te zato moramo drugčije računati.


Mi ćemo predpostaviti, da ova imovna obćina nedaje građivna drva po
umjerenoj cieni, a isto tako i drva za vatru, već da i ovi plaćaju drva po
cjenovniku i to za gradivo 7 for. a za gorivo 60 nove. od čvrstog metra. U tome
slučaju dobila bi imovna obćina u svoju kasu


za 408 m^ gradje po 7 for. =^ 2856 for.


„ 3682 m^ goriva „ 0*6 =- 2209 „ ^


ukupno . , 5065 for.


Razumieva se, da bi se ovaka svota postigla samo onda, ako bi se svih
700 stabala moglo prodati s onom količinom gradje i goriva, kako je procjenom
pronadjeno,


Kao što gore rekosmo, dobila je imovna obćina za tu istu partiju stabala
8111 for., dakle za 3046 for, više, nego što bi u najboljem slučaju moglo se
postići od naših seljaka.


Ako uzmemo, da se 1 pr. mt izradjenih cjepanica za gorivo na mjesta
u šumi plaća 1 for., što je u današnjim prilikama malo suviše, onda bi se za
onih 3046 for. moglo nabaviti 3046 met, drva za vatru, čime bi mogla imovna
obćina bez mala podmiriti one članove, koji su ga gorivom ne onih 700 stabala