DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 33     <-- 33 -->        PDF

~ 405 "-"


erarskih sjeća dade ma koliko kopiti, a budemo ii kašnje prisiljeni predhvatom
glavnicu naSeti, to ćemo moći još uviek, jer za to neće biti ni onda kasao. Ali
smo barem glavnicu jedno vrieme čuvali. Inače bi mogli đoživiti, da u isto
vrieme nestane ogrieva i u erarskoj i imovinskoj šumi. Sada uzmimo liek dok
ga imamo, jer ćemo ga tražiti kad ga nestane-


Zatim uze rieč nadšumar i šumarski taksator Pavle Barišić, ter izviesti
skupštini ob upitnom predmetu sliedeće:
Slavna skupštino!


Pitanje o načinu, kako bi se dalo doskočiti oskudici drva za gorivo kod
brodske i petrovaradinske imovne obćine, može se posmatrati sa dvaju gledišta:
sa onoga za budućnost i onoga za sadašnjost.


Ako uzmemo budućnost na oko, onda se pokazuje više izvora, iz kojih će
se moći te potrebe pokrivati. Za sadašnjost naprotiv nepreostaje drugo, nego
razložno razpolaganje s onom drvnom gromadom, koju danas imademo. .


Pošto su meni okolnosti brodske imovne obćine samo malo poznate, to
se ja mogu osvrnuti samo na ovu našu petrovarađinsku imovnu obćinu, te razložiti
svoje nazore u pogledu gornjega pitanja, i to kako obzirom na sadašnjost
tako i obzirom na budućnost.


Da počnemo dakle ovu razpravu pogledom na budućnost, postoje budućnost
za nas šumare bila i biti će vazda glavnija od same sailanjosti.


Da ne okolišavam dugo, ja ću evo odmah kazati, da gojim tvrdo uvjerenje,
da te oskudice u budućnosti biti neće. Valja imati na umu, da se danas sjeku
većinom takove sastojine u prestarelih šumah, koje su veoma riedkog obrasta,
upravo praznine, koje bi Niemci imenom „Raumden´^ nazvali. Takovih sastojina
u samoj Morovićkoj šumariji ima blizu 4000 kat. jat.


Ovaj kompleks leži već desetinama godina tako reći bez ikakovoga prirasta,
dočim će u budućnosti uz razložno gojenje donositi kako drva za gradju,
tako i drva za vatru u kud i kamo većoj mjeri, no što danas daje.


Nadalje imademo čistina, koje danas samo za pašnjake služe takodjer oko
5000 jut. I ova površina davati će po vremenu, kada se pošumi, izvjestnu
drvnu gromađu.


Napokon zemljište, koje leži danas pod vodom kao vremenite bare ili
stalne močvare, te se kao neplodno smatra, iznosi odbiv „Obeđsku baru" blizu
700 kat. jut. Ako se voda shodnom kanalizacijom iz ovih bara izvede, — a to
si je ova imovna obćina u zadatak stavila — postati će i to zemljište prikladnim
za gojenje šume, te će u svoje vrieme svojim prirastom povećati kako
količinu gradjevnih, tako i gorivnih drva. Osim toga valja mi spomenuti, da
imademo danas 4221 jut. već odrasle šume, koja stoji izvan uživanja za prvi
đecenium, i to s razloga toga, što su upitne šume, sastavljene od mlađih sa=
stojina, koje nisu za sječu dorasle. Sa bližnjim lugovima ne mogu se spojiti u
jedan razred, pošto ili nisu prikladne za istu vrst uzgoja, ili što bi se u onom
gospodarstvenom razredu, kojemu bi se pripojile na račun prirasta ovih mlađih
sastojina preveć naglo sjekle one starije sastojine uredjenih gospodarstvenih