DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 3     <-- 3 -->        PDF

_ 3^5 -^


pridošle tlanove, uputi se cielo družtvo u mje^sto Ra6u, gdje fie je kratko vrieme


za odmor i za okriepu, uzev zajutrak, upotrebilo.


Odanle se krenu dugački niz kola sa članovi put šuma domaćice j^pe


trovarađinske imovne obćine", da se pregledaju šume Vratična, Varadin


i Smogva. Iztaknuti nam je osobito krasne i bujne mlade zabrane sume Varadin


i Vratična u 8—10 godišnjoj dobi, sami čisti hrastik, da je milota bilo za vi


djeti. Sveobće je priznato od prisutnih stručara, daje upravno šumarsko osoblje


imovne obćine ozbiljno se i svojski pobrinulo za šumsku kulturu, a i podre


djeno lugarsko osoblje te kulture sačuvalo od napadaja n,arve i inog ošte


ćivanja.


Uz put pade u oči mlada hrastova šuma od po prilici 40 god. dobe, gdje


je od prvašnjih sječa ostalo na jutru 4—6 starih debala bud hrastova i briesta,


bud jasena, koja su debla dakako jedino, izuzara kojega hrasta, za tehničku


porabu manje vrieđnosti, a većim dielom za ogrievno drvo sposobna Povede


se pitanje, da li bi se imala ova stabla iz upitnog mladika izsjeći i očistiti;


njeki prisutni stručari bijahu za, a većina pako proti tomu, potonje osobito


s razloga, što bi se obaranjem onako ogromnih i osobito granatih stabala mnogo


mlade šume satrlo i uništilo, usljed česa bi dakako mjestimice i pliešina nastalo,


te se tim sklop šume prekinuo.


Nakon podulje vožnje prispije đružtvo u sječu, opredieljenu buduće go


spodarstvene godine 1888/9. za porabu. Površina šume bje već naravskim na


činom bujno oplodjena, jer je prošle godine žir dobro urodio bio, a stabla,


namienjena za sječnju, sva su tekućimi brojevi točno obilježena i procienjena.


Odanle krenuše članovi pješke do Popadićeva stana u sred šume, gdje
bje priredjen doručak za okriepu nakon više od trosatne vožnje. Tom prigodom
pozdravi poslovodja šumarnik Maks o Proki ć prisutne članove dobrođošhcom
na ime petrovaradinske imovne obćine kao domaćice, a predsjednik družtva
šum. ravnatelj Mila n pl. Durs t izrazi njekoje zdravice zanosnimi riečmi na
uspiešni razvitak gospodarstva imovne obćine^ imenito pako predsjedniku imovne
obćine P. Jeremić u i činovničtvu, koje na čelu svojega šumarnika svojski
nastoji o unapredjivanju šumarstva.


Odmoriv i okriepiv se, odvezoše se članovi dalje kroz šumu put Morovića,
gdje se je prenoćilo.


Ovdje nam je u kratko spomenuti mjesta Moro vica. Isto ima do 700
stanovnika^ a leži baš gdje se rieke Studva i Bosut skupa sastaju, preko kojih
velika dva drvena mosta vode. Ondje je sjedište trijuh šumarija, naime dvijuh
kralj, državnih i jedne petrovaradinske imovne obćine.


Za drvarsku trgovinu ima Morović osobitu važnost, jer leži sasvim povoljno
glede državnih šuma i šuma petrovaradinske imovne obćine. Onamo
dolaze svaki dan strani ljudi, koji se zanimaju za drvarska trgovinu, i množina
drvarskih radnika sa svih strana naše domovine, tražeć privriede u ondješnjih šuma.


. Sliedeći dan 29. kolovoza u jutro krenu cielo đružtvo preko sela Grk^
uzduž rieke Bosute do ustave , koja je troškom investicionalne krajiške za