DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 400 -^
Od gore spomenufcsli il m^ u brodskoj imovini ođpada 7 ml u ime
ogrieva, a 4 ml u ime gradje, no pošto sveukupna potreba ua gradji
iznotii IG—17,000 in\ to se višak na gradji svake godine proda. Ukupno se
narodu dakle izda svake god. 70.000 ml ogrieva bezplatno, a 16—17.000 ml
gradje što besplatno a što uz vrlo sniženu deau od 1*90 for. po ml Te dvie
svote čine ukupno 86—87.000 nrl


Ovdje bi dakle mogli zakijučiti razmatranje imovinske same prama broju
obitelji, pa ]oš jednom spomenati, da svaka obitelj dobiva poprječuo 7 ml
ogrieva bezplatno. Da li je ta zaliha dosta za cielu godinu? Nema sumnje da
bi se u smislu zakona pravoužitaici imali zadovoljiti onim prihodom, koji šume
u potrajnom uživanju daju. No oi)zirom na veliki višak gradje (oko 24.000 ml)
i na bogatstvo imovine pravedno bi bilOj da se pravonžitnikom dade toliko
ogrieva, koliko bi im^ali ciele godine dosta.


U smislu zakona mjerodavan je kod razdiobe ogrieva posjed, dakle cielo
ili dio selišta. Od spomenutih 70.000 m"l ogrieva odpada na ´74 sel. 5, na V^ 7,
lu I4 9 a na ´^/^ sel. U m´l Za sigurao je, da te količine drva nisu
dosta obitelji preko ciele godine. Valja dakle tome zlu doskočiti. Danas se pak
ima razpraviti i pokazati, da li se tomu pomoći može i na koji način. No ja
moram spomenuti, da je to pitanje već prije tri godine u gospodarstvenom uredu
brodske imovine razpravljano, i ja ovdje ne mogu ništa nova navesti do li rezultata,
do kojih smo već tada došli.


Uzmemo li u obzir bogatstvo brodske imovine i percentualno razmjerje,
koje šum.e u njeuoni teritoriju zauzimaju, to nam neće biti težko odgovoriti
na pitanje: „kako da so oskndiei ogrieva doskoči?´* Ta je oskudica samo u
im.ovnoj šumi, ali je u ciclom kraju imovine nema Što više mi ćemo viditi, da
je baš veliko obilje ogrieva, koje leži i trune po sjećah, kao da nema nikakove
vricduosti.


Ovogodišnje sječe u brodskoj pukovniji u erarskih i investicionalnih šuma
procienjene su na 147.7!)i- ml gradje i 230.003 ml ogrieva. Dodamo li tome
još godišnji etat iz imovinskih šuma sa 110 000 ml to će se izsjeći ogromna
masa od blizu pol milijuna nrl Odbijemo li od ukupne te mase 187.704 ml
gradje, to nam ostaje /JOO.OO^ ml samoga ogrieva. Netrebarao ni dokazivati,
da je taj kvantum ogrieva dosta za puno veći kraj, nego što je bivša brodska
pukovnija. Jer kad bi uzeli sve pravoužitničke obitelji slunjske, otočke, ogulinske,
I, i IL banske i brodske (ukupno oko 44.076)^ već tada bi došlo na
svaku obitelj blizu 7 ml ili 2 šumska hvata.


U tih okolnostih dakle nije bilo težko gospod. uredu pitanje od kuda da
se nabavi ogriev. Puno teže je pitanje na koji način.


No prije moram još nešto navesti. Koliko mi je poznato, sječe se u nekih
imoviTiah osim godišnjeg redovitog još i vanređni šumski dohodak. Ja do duše
ne poznajem stanja tih šuma, ali u brodskoj imovini vanrednog dohodka nerim.
i´remda je to pitanje u savezu sa današnjom razpravom, ja ipak ne mogu svijufi
razloga ovdje navesti, radi kojih nije vanređni dohodak ođredjen. Dosta je da