DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 27     <-- 27 -->        PDF

_ 399 ~


dakle nisu ovdje nepovoljaije, nego li i u drugih krajevih„ No to nije sve. Ja
poznajem šume i zagrebačke i varaždinske županije upravo skoro kao i naše
imovinske, pa se neću prevariti, ako bar 30% od ^i^l^ šumske površine odbijem
na sitne šume tako zvane kolosjeke, gxlje se samo kolje 2a vinograde sječe-
Kad tu stavku odbijemo, mi se moramo čuditi od kuda se tamošnji sviet drvari^
kad S5e kod nas tu?´.! da ogrieva nema.


I u ličko-otockom okružju, gdje odpada doduše više površine šumske na
dušu, mora se odbiti veliki dio na zabrane, na Kras i na one površine, koje
su kao mmn. upisane, a šuma nisu. Uzmimo, da je ondje još veliki dio šuma
nepristupan, to ćemo viditi, da su u cielom okolnosti ondje nepovoljnije ma da
cifre drugcije kažu. Konstatiramo dakle, da su prilike šumarske u brodskoj
imovini vrlo prikladne.


Pobliže sravnjivati te prilike sa onima u drugih državali Europe, nećemo
i ne možemo; gornje brojke dosta su nam kazale.


K´o mi ne smijemo još nešto zaboraviti. Mi smo u brodskom okružju
sasvim iz računa izpustili privatne šume, a i one neki dio površine zauzimaju
osobito u kotaru brodskom„ Za tim nam valja na um uzeti, da u našoj monarkiji,
Njemačkoj i u drugih državah imade takovih šuma, u kojih je uživanje
radi klimatičnih ođnošaja ili zakonom ograničeno ili nemoguće, za tim da je
veliki dio nepristupan i da na lošijoj stojbini raste i lošija šuma. Sve te okolnosti
znatno snizuju gore citirane stavke.


Sad ćemo pokušati, da odgovorimo na one točke, koje smo u uvodu razprave
naveli. Ja sam se radi ravnanja obratio na svoje kolege iz gornje krajine,
pa im ovdje javno zahvalu izričem, što su bili Ijubezni, pa su se momu pozivu
odazvali.


Spomenuto je već gore, da je kod razdiobe imovinskih drva mjerodavan
broj obitelji. Od svijuh imovina, koje ću ovdje navesti, imade brodska najviše
obitelji, a kako su diobe maha nzele biti će ih za koju godinu još više.


U brodskoj imovnoj obćini imade pravoužitničkih obitelji okruglo uzeto
lO.OOO, u slunjskoj 6711, u otočkoj 6941, oguhnskoj 7781, II. banskoj 6357,
a 1. banskoj 7186.


Koliko je pak poprječno na godinu za obitelj potrebito drva, ne može se
brojem označiti, Hundeshagen uzima, da ]e dosta za svaku obitelj od 5 duša
37*^ hvata, i to ukupno za ogriev, gradju i t. d.
Od redovitog godišnjeg etata dolazi na svaku obitelj u brodskoj imovini 11 m´\,
u slunjskoj 2-7 m´l, u otočkoj 15 nrl, u ogulinskoj 14- m^, u IL banskoj 7*5 m^
a u I. banskoj 3-4 m´K Dakle u brodskoj imovini dolazi na obitelj onoliko,
koliko Hundeshagen uzima i to samo iz imovinske šume, Oua leži u sredini
izmedju otočke i ogulinske s jedne i slunjske, L i II. banske s druge strane.
Potonje tri imovine daleko zaostaju za brodskom. No još moramo napomenuti,
da u slunjskoj imovini ne dobivaju pravoužitnici ogriev bezplatno,´nego plaćaju
20 nvč. za ^svaki metar, a za gradju plaćaju polovicu pođpune takse. No potreba
na gradji ne može se podmiriti ni u I. banskoj, a ni u slunjskoj imovini.