DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 398 —


Te potonje stavke vrlo su važne, kad se prosudjuje množina ogrieva kojega
kraja; u našem dakle slučaju valja uzeti šume cieloga kraja, a ne samo šume
imovne obćine.


No ja ću radi sravnjenja uzeti još neke krajeve.


U zagrebačkoj županiji iznose šume 41^/o ciele površine, a na svaku dušu
dolazi po 1 jutro, u varaždinskoj pako županiji iznose žurne 42´77o ciele površine,
a na svaku dušu dolazi 0´7l jutro šume. Uzmimo manji kraj varaždinske
županije n, pr. bivšu zlatarsku podžupaniju, to tamo iznosi šumska površina
37-5®/o ciele površine, a na svaku dušu dolazi po 1 jutro šume, u bivšoj krapinsko-
toplickoj podžupaniji sa preko 77.000 stanovnika razmjerje je to tako
nepovoljno, da od ukupne površine ciele podžupanije (dakle plodne i neplodne
zemlje) dolazi na svaku dušu jedva nešto preko jednoga jutra.


No podjimo i dalje pa uzmimo radi sravnjenja na ogled njemačke države.
Najviše šuma ima država Hessenska sa SS^/o ciele površine; Bavarska imade
33*V^, a ciela Njemačka 26´58%. Naših austrijskih jutara dolazi na dušu u
Pruskoj 0"66, u Bavarskoj 0 93, a u cieloj Njemačkoj 0*68 jutara.*


U Austro-ugar. monarhiji iznose šume 33´337o ^^ dušu dolazi I jutr.


„ Velikoj Britaniji ^ ^ 6*00% „ „ „ 011 ^


„ Francezkoj „ „ 16-797, „ , , 0´43 „


y, Rusiji „ , 80 90^/0 „ « „ 4-89 „


-, Belgiji , „ l8´527o „ , „ 0-21 . „


I ako nam ti brojevi nemogu dokazati absolutan višak ili manjak drva,
to nam oni pokazuju razmjerje izmedju pojedinih država. Nije dosta samo površinu
u obzir uzeti, nego valja prosuditi, kakove su šume i kako su po zemlji
razdieljene t, j . grupirane. Nu i te su okolnosti u šumah brodske imovne obćine
vrlo povoljne.


Da vidimo sada šta možemo zaključiti iz svijuh gore citiranih brojeva.


Najprije vidimo, da šume u brodskom okružju, osim ličko-otočkog, zauzimlju
procent dielom isto toliki a dielom veći, nego li je u ostalih okružjih, vidimo
nadalje, da osim ličko-otočkog u brodskom i gradiškom okružju najveća površina
dolazi na jednu dušu.


Uzmemo li u obzir zagrebačku i varaždinsku županiju, to vidimo, da u
prvoj na dušu dolazi isto toliko šume, koliko odpada same imovinske šume na
dušu (i jutro), docira u drugoj na svaku dušu puno manje dolazi, U zlatarskoj
podžupaniji dolazi takodjer na dušu po 1 jutro, dočim u krapinsko-topličkoj
od ukupne površine plodne i neplodne dolazi na dušu nešto preko i jutra, a
same šume doći će oko pol jutra.


Ja sam te krajeve uzeo ne birajući, a vidimo da brodsko okružje ako
ne nadmašuje, a ono nezaostaje šumskom površinom za timi krajevi, okolnosti


* Ova data uzeta su iz knjige Dra. Keutzscha: Der Wald etc. II. izdanje kod
(1; Mayera 1862.