DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 397 ™
Da se vidi Ta^E´ijer šuma-prama^ stanovništvu i, ukupnoj površini, navesti
ću aa primjer nekoliko imovnih obćina. Vas pak molim da mi to ne zamjerite,
jer ja znam, da se cifre lakše čitaju nego li slušaju, ali Je za mene vrlo nuždno,
da se baž ciframi poslužim.


Segregacijom pripalo je brodskoj imovnoj obćini 74.036 jut., petrovaradinskoj
64.99 7 jut., gradiškoj 68.349 jut., I. i IL banskoj 65128 jut., ogulinskoj
i slunj^koj ukupno 133.020 jut. šumske površine. Prema broju stanovničtva´^
odpada na svaku dušu u brodskoj imovnoj obćiui 1 jutro, u petrovaradinskoj
0 83 jut., u gradiškoj 1 jutro, u I. i IL banskoj ukupno 0.84 jutra šumske
površine. Već tu vidimo, da je u brodskoj i gradiškoj imovnoj obćini najpovoljnije
razmjerje.


No uzmimo u obzir drvnu zalihu u brodskoj imovnoj obćiui i njene dvije
susjede. Po novom elaboratu iznosi drvna zaliha u brodskoj imovini okruglo
uzeto 7,000.000 m^, a po spomenutom izviešću u petrovaradinskoj 6,800000
m^, a u gradiškoj 3,563.434 m*l; u prvoj odpada na svaka dušu okrugla
95 m^., u drugoj 87, a u trećoj 62 m´l Mi vidimo da i u tom sravnjeaju
brodska imovna obćina bolje stoji, nego li njene susjede. No već ovdje moram
spomenuti, da kod prosudjivanja šume prema broju duša nije za imovinske
odnošaje dosta uzeti ukupno stanovnićtvo, nego broj obitelji.


Ali uzmimo u raćun osim imovinskih šuma još i državne i investicionalue,
pa ćemo dobiti još povoljnije razmjerje.


Cielo brodsko okružje ima 38´62 (21 milje, a ukupno šuma državnih i
imovinskih 113.501 jut., petrovaradinsko okružje sa 59´59 milja ima tih
šuma 92.407 jut, bansko sa 45*20 O milja ima 121 1327 jut lićko-otoćko sa
i03´31 n milje ima 386.780 jut., a ogulinsko-slunjsko okružje sa 70*33 Q m.
imade šuma državnih i imovinskih 223.047 jutara.


Razmjer šuma državnih i imovinskih prama cieloj površini i broju duša
stoji ovako:
U okružju brodskom iznose šume 29´47o ^^i^le površine, na dušu dolazi. To j t


„ „ petrovarađinskom „ „ l^>´^7ii „ « ,, » » l´O «
„ „ gradiškom „ „ 300Vo « ^ » » v ^´^ «
„ , „ banskom „ „ . 26-9% , , , , „ 0^97 „
., ^ ličko-otockom , „ 37 0% ,„ „ „ „ ^ 2 1 „


„´ „ ogulinsko-slunjs. „ „´ 31-6% ´„ „ „ „ „ 1.4 „


Iza toga vidimo, da se procentualno razmjerje u brodskom i gradiškom
okružju podudara i da je povoljnije, nego u petrovarađinskom i banskom,
ličko-otocko pokazuje nešto veće stavke, doćim se ogulinsko-slunjsko prvim
približuje.


* Broj st&novniHvB. uzet je po propisu polit, i sudbeno razdieljenje lirv. slav.
krajine od god. 1876> U tom propisu jo broj daša i ukupna površina po okružju
izkazana (n, pr< ogullnsko-sluBJsko) pa su prema tomu i goraja data navedena.