DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 22     <-- 22 -->        PDF

™- 894 —


Glede prvog već je ođpočeto sa pređraibjami i prikupljenjein data.


Na završetku u dažaost mi spada navesti, kako ovlaštenici šuma kao
vlastnici ovog uzajamnog imetka imaju pravo rukovanja i uprave, te kojim
načinom vrše.


Po propisu zakona svaka politička obćina ima prama broju stanovnika
izabrati i to 5000 stanovnika jednog a preko toga broja dva izaslanika.
Ukupni broj ovih izaslanika nosi ime zastupstva imovne obćine.


Zastupstvo ove imovne obćine sastoji se iz 41 člana.
Iz ovoga zastupstva bira se predsjednik sa 4 odbornika pod nazivom
upravni odbor. K tome još biraju se trojica za revii^ioni odbor.
´Upravni odbor ima svaka tri mjeseca svoje sjednice, na kojima pored
riešavanja inih predmeta, zakonom mu je propisana dužnost pregledanje svijub
administrativnih a i blagajničkih i^adnja za minulo doba.


Zastupstvo drži svoje sjednice dva put u godini, ono riešava poglavito
glede proračuna i zaključnog računa te inih giavnijih predmeta.


Da zastupstvo ove imovne obćine veliku žrtvu na korist obću doprinaša,
dovoljno mi je navesti taj fakt, da su do pred njeke godine ovlaštenici šuma
za svoju potrebu plaćali i ogrievno drvo, samo da se nepotrošna matica, što
prepopuni, pa da može na blagotvoime i plemenite ciljeve kao podizanje škola,
crkava, cesta (drumova), što izdašniju pomoć pružati, što se je napred nadanih
brojaka i uvidilo.


Osim toga ova je imovna obćina zasnovala stipendija: je(hiu za medicinu,
dvie za šumarstvo, tri za učiteljstvo, đvie za gimnaziju i šest za podkivačku škoki.
Zaključno zasnovala je jednu zakladu od 3000 for., iz koje će se kamatama
dieliti nagrade za domaće ženske rukotvorine.
Osim prije nenavedenog stanja ove imovne obćine posjeduje ona realitete
u vriednosti od 150.000 for.


Ovim do sada a stranom na licu mjesta prihkom eksknrsije, te i jučerašnjim
uvidom uprave i poslovanja kod gospodarstvenoga ureda, smatramo za
osobitu sreću, da smo imali prihke predočiti, u koliko se to moglo u kratkome
vremenu i izložiti naš cio rad i poslovanje vama štovana gospodo a po struci
drugovi na kritiku i razsudjenje s uvjerenjem, da što će vaša kritika biti
strožija, to će nam biti sve to više milija.


U to ime na završetku i po novo Vas pozdravljam sa dobrodošlicom/´
Uzev skupština s povladjivanjem na znanje predpomenuto izviešće šumarnika
Prokića, dignu predsjednik obzirom na već kasno doba dana skupštinsku
sjednicu, ukazav nastavak razprave na budući dan.


Kasnije oko 2 sata poshje podne sastadoše se članovi i učestnici naše
skupštine u velikoj dvorani narodnoga kasina, gdje je petrovaradinska. imovna
obćina dala prirediti svećani banket u počast hrvat,-siav. Šumarskoga družtva.
K istom banketu bijahu pozvani i reprezentanti svijuh u Mitrovici nalazećih se
javnih oblastih i gradjanstva. Da su se tom sgođom redale i oficiozne i ine
prijateljske zdravice, razumle se samo po sebi.