DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 392 —


Sama čiiijeBica, što popriecno jedna prijavnica 2*20 for. iznosi, dokazuje,


da se učin šumske štete nemože zna<^;ajr!iin smatrati, jer znatno veći broj pri


javnica tiče se kradje ogrievnoga drveta, te nepovlaštene žirovine i popa:^e.


Do sad sam izlažući stanje posjeda, iskazao ujedno i novčani prihod istog


a sada prelazim na


Raznod, Za minulih 14 god. utrošeno je na:


1. Zastupstvo . ,
20.298-41 for.
2. Upravljajući odbor
25.508-55 „
3.
Gospodarstveni ured (ovdje je u račun uzeto
stipendije, kupovanje kuća. i ino na ovu
stavku odnoseće se) 32L977-68 ,.
4. Tri šumarije , . . .
312.436-38 „
5. G-ospodarstveni i prometni troškovi . . . 98.370*79 „
6. Javni tereti .
226.430-30 „
7. Mirovine, podpore i milostinje . , . . 1L913´56 „
8.
Za uredjenje gospodarstva, taksacija, odkup
zemljišta i sudski troškovi u poshi reklamacija
GG.278*95 j,
9. Investicija na crkve i škole
88.560°19 „
Ukupni izdaFakT´T" Tri7T^49´8llbr"^


što odpada na 1 godinu ... . 83.703*00 „


a na jedno jutro i godinu .. . l´SO „


Izravni porez novim poreznim ključem ne samo da je velik, nego i
nepravedno odmjeren, koji iznosi preko 20.000 for., docim prije 12.000 for.


Od strane imovne ohćine jesu se i prilikom riešenja reklamacija, a kašnje
i na samo okružno zemljarinsko povjerenstvo nuždni koraci činili, ali bez ikakvog
uspjeha.


Prinos za mirovinsku zakladu,


Izdato je ukupno ....,. , 5.137´24 for.


i to: a) 10^/« i)rinos imovne obćine 3,34000 „


b) „ činovnika , . L797´24 „


0 stanju glavnica koncem prosinca 1887. god. Ukupno stanje


iznosi, 1,098.279-73 for,
koje se stranom u državnih papirih, stranom kod novčanih zavoda, hipotekarnih
dužnika, te i u gotovom novcu nahode.


Od gornje svote uloženo je u nepotroSnu maticu u gotovom 903.366*88 fr.
za oto pak nabavljeni državni papiri iznose 1,09 LOOO for. što predstavlja nepotrošnu
maticu ove imovne obćine.


Kamate od napred navedene svote nepotrošne matice, te inog suviška
godišnjeg prihoda preko razhoda, dovoljno je za pokriće cie}okuprxih izdataka,
usljed čega je veleprodaja ograničena samo na suvišak drvnog prihoda.


Ovim zakijučujem izvješće o stanju i kretanju gospodarstva, a sada nek
mi se dozvoli, da obilježim potežkoće, koje gospodarenju šuma na putu stoje.