DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— mi —


Milekić pl Ciro, Tiarodni zastupnik na hrvatskom saboru n "Zhgvehn


i na zajeduičkom >;aboru u Budimpešti, gradonačelnik u Mitrovici;
Milutinović Vaša, ravnajući učitelj u Beški;
Mocnav Dragutin, šumarski vježbenik petrovarađinskc imovne obćine


u Morovićii;
Miiller Vilim, šumarski nadzornik jasn, kneza Scbaumburg-Lippe u
Virovitici;
Nanieini Dragutin, kot. šumar II. bansko imovne obćine u Podovih


(Dvor);
Neničić pl. Slavo Ijub, šumarnik brodske imovne obćine u VinkovciL;
Nikolić Pera, kapelan i vjeroučitelj na kralj. niž. real.-gymnaziji u


Mitrovici;
Odjić lYOgnjanović Stojan, nadlugar petrovaradinske imovne obćine u


Moroviću;
Petrovi ć Lazar , kotarski šumar petrovaradinske imovne obćine u
Moroviću;
Popović Dušan, šumarski pristav petrovaradinske imovne obćine u


Mitrovici;
Popović Radivoj, učitelj za gluho njeme u Mitrovici;
Prokić Makso, šumarnik petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici;
Radošević Mijo, šumarnik vlastelinstva u Kutjevu;
Rebić Uroš, nadlugar petrovaradinske imovne obćine u Kuzminu;
Simeunović Jakob, lugar petrovaradinske imovne obćine u Kuzminu;
Simonović Nikola, protustavnik ujedno raćunovodja petrovaradinske


imovne obćine u Mitrovici;
Šumanović Milutin, kot šumar brodske imovne obćine u Rajevuselu;
Todorović Paja, činovnik u minist. financija i učitelj gospodarstva na


učiteljskoj i bogoslovnoj školi u Beogradu;
Tuffek Ignjat, šumar, upravitelj jasnoga kneza Odescalchi-a u Grgu


revcih;
Vac Gašpar, šumarski vježbenik gradiške imovne obćine u Novojgradiški;
Varićak Dragutin, odbornik petrovaradinske imovne obćine;
Verho vae 6yula Dr. jur., kr. viećnik sudbenoga stola u Budimpešti;
VrbanićLav , absolvirani gymnazialac u Zagrebu;
Vrbanić Mijo, kralj, vladni šumarski nadzornjk, I. podpređsjednik hrv


slav. šum. družtva u Zagrebu;
Vučanov Jovan, učitelj u Mitrovici;
Vukadinović Pavle i Zečević Nedeljko, odbornici petrovara


dinske imovne obćine:
Zobundjia Mijo, nadšumar ogulinske imovne obćine u Ogulinu.
Nakon što je šumarnik Makso Prokić kao poslovodja ovogodišnje
skupštine u ime petrovaradinske imovne obćine srdačnimi riečmi pozdravio