DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 18     <-- 18 -->        PDF

^ 390 —


Obćeniti pak uzrok ovome, koji se i na prihod od žirovine odnosi, jeste,
da velika kolikoća šumske površine stranom pod zabranom stoji, a stranom
što mladu sastojinu sačinjava, koja popašu a ni žirovinu ne pruža.


Glede šišariea spomenuti mi je, da je jedne jedite godine, kada je promet
žiške u cvatnji bio, a to god. 1878., dobito je preko 20.000 for. a od tog doba
počela je njena vriednost postepeno opadati, tako da i kada ista urodi, ipak
neima nikakove prođje.


Njena vriednost svakim danom pada^ a naročito u posljednje doba čini


joj veliku konkurenciju proizvadjanje tanina.
Spomena vriednih nuzgrednib užitaka imamo još:
d) zakup od šumskih čistina: cio dosađanji prihod iznosi na ,15495 for.


popriečno godišnje . . . . = . . . 1499 „
e) od prodanih na dražbi šumskih proizvoda kao izvala,


vjetroloma i inih manjih proizvoda . 10816 „
k tome još od raznovrstnih omanjih i nuzgrednih
užitaka ......... 1290 „


Zaključno mi je spomenuti, da lovište u šumama petrovaradinske imovne
obćine iznajmljeuo nije, već je pravo istog imovna obćina za se zadržala a lovište
u t ZV. čuvenoj „Obedskoj bari" pripada Nj. Visosti prejasnomu
kraljeviću priestolonasljedniku Kudolfu.


6-oi^e na shodnom mjestu naveo sam prosječnu šumsku površinu, a sada
prelazim na ogojne radnje:


A. pošumljen je. U svemu je stranom umjetnim a stranom prirodnira
načinom zašumljeno i to;
1; Umjetnim načinom:
a) u istom posječenih sastojinah . . . 874 jut
b) u šumskih čistinah i prazninah . . 764 „ ´


2. Prirodnim načinom pomlađjeno je . . . 3325 „
B. Ine ogojne radnje (zagrađjivanje zabrana):
3. Jarkom 52.486 trn .
4. Vrljikama . / . . ... 42-038 „ „
5. Plotom ....´,.... 24.665 „ „
C. Krčenje: Okrčeno je . . 423 jut.
Za pređnaveđene ogojne radnje dozvoljen je:
novčani potrošak od , , , 106.613 for.
u zbilji potrošeno . . , . 74.433 „


Zarad obra^doženja u obćem pogledu gojitbenih radnja navodim:


1. Glede pošumljenja. Kao što se iz gore kazanog vidi, jeste prama
eieloj posječenoj površini, odbiv zasijane čistine i praznine šumske, neznatno
umjetnim načinom pomlađjeno; već pomladjenje je prirodnim načinom putem
predzabrane izvedeno, te mi je ovdje naglasiti, da smo izim izkazanih čistina
posve odustali od pomladjenja umjetnim načinom.