DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 387 —
Predležeće izviešće o djelatnosti upravljajućega odbora uze skupština
s odobrenjem na ;znanje, a podjedno pako izrazi cielokupnom odboru zs. njegovo
uspiešno i svjestno djelovanje svoju posebnu zahvalu, što bje i u zapisnik
skupštinski uvršteno. Zaključni račun za god. 1887. i proračun za god. 1889.
prihvaćeni su takodjer jednoglasno po skupštini^ za naknadno pregledavanje i
approbaciju zaključnog i-ačuna za godinu 1887* pako izabrani su nadšumari


J. Kuzma i V. Benak.
U pododbor za ocienjivanje predložene x-ađnje, koja će eventualno stići
usljed već razpisanoga natječaja, izabrani su šmn. ravnatelj M. Durst, vlad.
šumarski nadzornik M. Vrbanić i župan, nadšumar T". Ž. Kesterčanek.
Podjedno bje dozvoljeno na ptedlog Kesterčankov, da se k već u to ime preliminiranoj
nagradi od 400 for. i do sada narasli kamati uračunaju.


Predlog šumarnika M. Prokića, da se u Zagrebu podigne kuća hrvat.slavon.
šumarskoga družtva istim načinom, kao što su već i njeka druga družtva
sagradila, ostade predhodno in suspenso obzirom na važnost i zamašaj predmeta
do buduće glavne skupštine, kojom prilikom imati će se shodan predlog glede
toga na dnevni red staviti.


Zaključeno bje nadalje jednoglasno, da se buduća glavna skupština našega
družtva obđržava u gradu Osieku mjeseca rujna 1889., a ovMtuje se upravljajući
odbor, da u tom pogledu daljnje potrebito u svoje vrieme upriliči


Nadšumar M. Zobundjia stavlja motivirani predlog, da se zamoli vis.
kr. zemaljska vlada, da blagoizvoli sazvati enquetno povjerenstvo u svrhu
ustanovljenja onih glavnih načela, po kojih bi se imala provesti organizacija
šumarstva ii zemlji u obće, kao što to bje već višeki^at potaknuto bud po
samom družtvu našem, bud i u javnih glasilih. U ovom predmetu će upravljajući
odbor nuždno učiniti.


Njekoje molbenice udova i sirotčadi bivših družtvenih članova za podie-
Ijenje podpore iz pripomoćne zaklade uzete su u pretres, ter je ovlašten, upravljajući
odbor, da o tom u vlastitom djelokrugu daljnje odluči.


Na to bje sjednica odgodjena na četvrt sata za odmor.


Zatim pređuze čitati šumarnik M. Prokić kratkim predgovorom svoje
izviešće o gospodarstvenih oduošajih šuma petrovara dinske imovne obćine počam
od njezina postavljenja godine 1874. do konca god. 1887., koje izviešće sbog
osobite važnosti našim cienjenim čitateljem u cielosti ovim priobćujemo:


Slavna skupštino!
„Kritičkim pogledom osvrnuti se, te promotriti cielokupno kretanje šumskog
gospodarenja ove imovne obćine, bilo bi predugo — šta više, ono bi tek onda
svoju cielinu imalo — kada bi se osvrnuo na momente prije segregacije, naime
kada bi i tadanje stanje šuma predočio, što bi se svakako ovim još u veću
obširnost upustiti morao.
Istina, da bi se ovim podatcima dalo odgovora mnogome, što danas ]o&
postoji a nebi postojati trebalo ~ no kako vSe time puno hasnilo nebi — prelazim,