DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1888 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 9, i 10, u ZAGREBU, 1. listopada 1888. God, XII.


Izvještaj 0 XIL glavnoj skupštini hrvatsko - slavonskoga
šumarskoga družtva^ obdržavanoj dne 28„ 1 sljedećih dana
mjeseca kolovoza 1888. u gradu Mitrovici.


Kao što bje programom ustanovljeno, sastade se znatan broj članova i
inih uSestnika na rečeni dan ranim jutrom dne 28. kolovoza t. g\ u mjestu
Raci na Savi, prispiev onamo stranom s parobrodom iz Siska, Jasenovca, Broda
i Županje, stranom pako na kolih.


Najprije ćemo ubilježiti imena onih vriednih članova i prijatelja naše
struke, koji s daleka i s bliza pohrliše, da prisustvuju našoj skupštini, a ti jesu:
Barišić Pavle, nadšumar i šumar, procjenitelj potrovaradinske imovne


obćine u Mitrovici;
Basara Teodor, nadšumar I. banske imovne obćine u G-lini;
Benak Vinko, nadšumar II. banske imovne obćine u Petrinji;
Bunjik Koloman, kot. šumar brodske imovne obćine u Trnjanih;
Čerjch braća, tvorničari tanina u Mitrovici;
Durst pL Milan, kralj, šumarski ravnatelj, predsjednik hrv.-slav,


šumarskoga družtva u Zagrebu;
Durst pl. Franjo, gjmnazialac u Zagrebu;
Harrer Franjo, kralj, kot šumar u Moro vicu;
Havliček Josip, kot. šumar petrovaradinske imovne obćine u Kupinovu;
Helebrant Josip, šumarnik jasn. kneza Odescalchi-a u Suseku;
Horvat pL Gejza, kr. kot. šumar u Moroviću;
IIić Petar, odbornik petrovaradinske imov. obćine;
Jeremić Pera, predsjednik petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici;
Jovanović Gjoka, građjevni mjernik petrovaradinske imovne obćine


u Mitrovici;
Kesterčane k Fra n Žav., kralj, župan, nadšumar, tajnik hrv.-slav.
šumarskoga družtva u Zagrebu;
Koča Gjorgje, nadšumar i šumar, procjenitelj brodske imovne obćine
u Vinkovcih;


" ´ 28